Інформація про підрозділ

Інформація про Департамент у сфері захисту персональних даних

 

Департамент у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Секретаріат) діяльність якого координує представник Уповноваженого, визначений Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) згідно із затвердженою посадовою інструкцією.

Департамент очолює директор.

До складу Департаменту входять такі структурні підрозділи:

 • Відділ нормативно-правового забезпечення
 • Відділ розгляду звернень
 • Відділ перевірок
 • Відділ взаємодії із суб'єктами обробки персональних даних
 • Сектор упровадження міжнародних стандартів у сфері захисту персональних даних

 

Основними завданнями Департаменту є:

 1. Забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого зі здійснення парламентського контролю за дотриманням прав людини і громадянина та вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.
 2. Забезпечення в межах повноважень розгляду повідомлень про обробку персональних даних, звернень з питань захисту персональних даних, надання рекомендацій щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, а також роз’яснень прав і обов’язків відповідних суб’єктів.
 3. Здійснення в межах повноважень нормативно-правового забезпечення у сфері захисту персональних даних, організація та участь у здійсненні нормопроектувальної роботи, опрацювання, проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, організація взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх форми власності та їх посадовими і службовими особами з питань нормопроектувальної роботи.
 4. Здійснення моніторингу стану дотримання прав людини
  і громадянина у сфері захисту персональних даних.
 5. Забезпечення поновлення порушених прав людини
  і громадянина.
 6. Забезпечення у межах повноважень виконання міжнародних зобов’язань України щодо імплементації міжнародних правових норм та стандартів, зокрема законодавства Європейського Союзу, у сфері захисту персональних даних.
 7. Забезпечення розробки та впровадження критеріїв і порядку оцінювання стану захищеності персональних даних при їх обробці, а також механізмів сертифікації захисту персональних даних з метою підтвердження відповідності вимогам чинного законодавства України та міжнародних правових норм у сфері захисту персональних даних.
 8. Забезпечення у межах повноважень просвітницької роботи у сфері захисту персональних даних.