Міжнародні організації, членом яких є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Міжнародний інститут Омбудсмена (МІО)

Міжнародний інститут Омбудсмена був заснований у 1978 році в Канаді як незалежна всесвітня організація, метою діяльності якої є допомога у налагодженні співпраці між незалежними національними інститутами омбудсмена, що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Міжнародний інститут Омбудсмена має 6 регіональних відділень: Африка, Азія, Австралія і Тихоокеанський регіон, Європа, Карибський басейн і Латинська Америка, Північна Америка. Штаб-квартира (Генеральний Секретаріат) МІО знаходиться у Відні (Австрія) і функціонує на базі Ради омбудсменів Австрійської Республіки. Організація має три робочі мови: англійська, французька та іспанська.

Здійснюючи зусилля, спрямовані на забезпечення належного управління і розвитку можливостей, МІО підтримує своїх членів за трьома напрямами: навчання, дослідження, надання субсидій для реалізації проектів у регіонах.

Задання МІО:

  • представництво у всьому світі через більш ніж 155 інституцій– членів, які функціонують у понад 90 країнах світу;
  • цільова та не забюрократизована допомога у безкоштовному навчанні омбудсменів та співробітників їх офісів, надання субсидій регіональним відділенням;
  • побудова ефективних та відповідальних інституцій державного сектору;
  • цінна експертиза у сфері належного управління та верховенства права;
  • переваги членства: безкоштовне навчання, фінансування індивідуальних проектів в регіонах та вільний доступ до публікацій МІО та дослідницьких матеріалів.

Контактна інформація:

International Ombudsman Institute

Singerstrasse 17, P.O. Box 201015, Vienna, Austria.

Tel (01) 515 05-0

Fax (01) 515 05-150 / -190

E-mail: post@volksanwaltschaft.gv.at

Web-site: http://www.theioi.org/

 

Європейський інститут омбудсмена

У 1982 р. викладачі університету м. Інсбрук (Австрія) виступили ініціаторами створення наукового товариства, головним завданням якого стало дослідження феномена інституту омбудсмена в Європі. З 1988 р. товариство отримало статус міжнародної громадської організації і зараз відоме як Європейський інститут омбудсмена. Основними напрямами діяльності інституту є поширення та сприяння розвитку ідеї омбудсмена в Європі, підтримка наукових досліджень у цій сфері, сприяння обміну досвідом на національному, європейському і міжнародному рівнях.

Членами інституту є більшість європейських інституцій омбудсмена. У жовтні 1998 р. до Європейського інституту омбудсмена було прийнято Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Контактна інформація:

European Ombudsman Institute

Salurnerstraße 4/8, A-6020 Innsbruck, Tirol, Austria.

Tel +43 51 256 69 10

Fax +43 51 257 59 71

Веб-сайт: http://www.eoi.at/

 

Міжнародний координаційний комітет національних інституцій з просування та захисту прав людини (МКК)

На міжнародній конференції в Тунісі у 1993 році національні правозахисні установи створили Міжнародний координаційний комітет з метою координації своєї діяльності. Штаб квартира Міжнародного координаційного комітету знаходиться в Женеві (Швейцарія) й Управління Верховного комісара ООН з прав людини виконує функції секретаріату цієї міжнародної організації.

Оперативне управління МКК здійснюється Бюро МКК, до складу якого входять 16 НІПЛ – членів цієї організації, що представляють 4 регіони світу. Усі члени МКК зустрічаються на щорічних нарадах у Женеві та конференціях, що проводяться раз на два роки, на яких вирішуються ключові питання діяльності організації. В межах МКК створена низка підкомітетів, зокрема Підкомітет з акредитації.

МКК:

·    Сприяє і підтримує співпрацю національних інституцій з прав людини (НІПЛ) з Радою ООН з прав людини та договірними органами ООН;

·    Заохочує співробітництво та обмін інформацією між НІПЛ, зокрема під час щорічної наради та конференції;

·    Здійснює акредитацію НІПЛ у відповідності до Паризьких принципів;

·    Сприяє підвищенню ролі НІПЛ у межах системи ООН, у державах-членах ООН та в інших міжнародних органах;

·    Сприяє розвитку можливостей НІПЛ у взаємодії з Офісом Верховного комісара ООН з прав людини;

·    Допомагає НІПЛ, яким загрожує небезпека;

·    На прохання уряду відповідних держав надає сприяння у створенні НІПЛ.

Дуже важливою є процедура акредитації національних інституцій з прав людини, яку здійснює МКК, оцінюючи відповідність цих інституцій вимогам Принципів, що стосуються статусу національних інституцій, які займаються просуванням і захистом прав людини(Паризьких принципів).

В даний час існують три рівні акредитації НІПЛ: «А» – член МКК з правом голосу (повна відповідність Паризьким принципам); «В» – член МКК – спостерігач (не повна відповідність Паризьким принципам або ненадання достатньої документації); «С» – не є членом МКК (невідповідність Паризьким принципам).

У2009 році інституція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини була акредитована МКК з найвищим статусом "А",щосвідчить про її повну відповідність Паризьким принципам. Підкомітет з акредитації МКК ухвалив відповідні рекомендації на своїй сесії, що проходила 26-30 березня 2009 р. у Женеві, та пізніше вони були затверджені членами Бюро МКК.

Установи зі статусом «А», демонструючи дотримання Паризьких принципів Вони можуть у повній мірі брати участь у діяльності МКК на міжнародному та регіональному рівнях і нарадах національних інституцій в якості члена з правом голосу, а також обіймати посади в Бюро МКК або будь-якому підкомітеті, який утворюється Бюро. Також вони можуть брати участь у засіданнях Ради ООН з прав людини та брати слово по кожному пункту порядку денного, презентувати свою документацію, що отримує відповідний реєстраційний номер ООН, та займати окреме місце у залі Ради.

НІПЛ зі статусом «В» можуть брати участь в якості спостерігачів у діяльності МКК на міжнародному та регіональному рівнях і нарадах національних інституцій. Проте вони не мають права голосувати та обіймати посади в Бюро МКК або його підкомітетах. Вони не наділені правом брати слово в Раді ООН з прав людини за пунктами порядку денного та офіційно  представляти свою документацію.

Установи зі статусом «С» не мають прав або привілеїв в МКК та у форумах ООН з захисту прав людини. Вони можуть бути присутніми на засіданнях МКК за запрошенням Голови Бюро МКК.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є також членом Європейської мережі МКК, штаб-квартира якої розташована у Брюсселі.

Контактна інформація:

Штаб-квартирауЖеневі

International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC)

UNOG - Palais des Nations

Geneva, Suisse

Tel + 41 22 917 16 74; Mobile: + 41 (0) 76 21 740 57

E-mail: k.rose@europe.com

Веб-сайт: http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx

 

Європейська мережа національних інституцій з прав людини (регіональне відділення МКК)

European Network of National Human Rights Institutions

138 Rue Royale, Koningsstraat 

Brussels B-1000, Belgium

E-mail: EuroGroupNHRI@cntr.be, Debbie.Kohner@cntr.be

  

Європейська мережа омбудсменів з прав дитини (EuropeanNetworkofOmbudspersonsforChildren (ENOC) – це неприбуткове об’єднання незалежних інституцій з прав дитини. ENOC була створена в Норвегії у червні 1997 року.

Завдання організації полягає у просуванні та захисті прав дитини, гарантованих Конвенцією ООН про права дитини 1989 року.

На сьогодні до Європейської мережі уповноважених у справах дітей входять НІПЛ з більш ніж 30-ти країн Європи.

З квітня 2013 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має статус асоційованого члена у ENOC.

 

Контактна інформація:

EuropeanNetworkofOmbudspersonsforChildren (ENOC)

Unit W125-127, Westminster Business Square, 1-45 Durham Street, London SE11 5JH, United Kingdom

Tel +44 20 7401 2257 

E-mail: info@crin.org

Веб-сайт: http://www.crin.org/en/enoc