Взаємодія Секретаріату Уповноваженого з ІГС відбувається на основі публічних Принципів взаємодії, затверджених Консультативною Радою:

Принципи взаємодії Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з неурядовими організаціями

Ключові постулати Принципів:


1) Постійний розвиток і поглиблення співпраці з ІГС – один із ключових напрямів комунікації з громадянським суспільством.

2) Мета співпраці – забезпечення неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини органами влади і місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

3) Основні напрями співпраці:

- превенція порушень прав людини і основоположних свобод;

- сприяння приведенню законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів у галузі прав людини;

- відновлення порушених прав людини і основоположних свобод;

- правоосвітня діяльність.

 

4) Механізм співпраці, або як це працює:

Представники ІГС повідомляють про порушення прав людини і основоположних свобод (за можливості – надають проект можливого акту реагування Уповноваженого) → Уповноважений самостійно визначає форми й шляхи реагування на повідомлення →  про вжиті заходи Уповноваженого повідомляє представників ІГС.

 

5) Приведення законодавства у відповідність до міжнародних стандартів:

Під час роботи експертних рад представники ІГС готують пропозиції Уповноваженому →  на засіданні Консультативної ради разом з Уповноваженим ці пропозиції обговорюються →  як результат, Уповноважений приймає рішення щодо надання Верховній Раді України рекомендацій стосовно внесення змін до чинного законодавства.

 

6) Співпраця Уповноваженого з ІГС здійснюється на засадах відкритої і прозорої інформаційної політики (на офіційному веб-сайті Уповноваженого регулярно розміщуються матеріали про діяльність ІГС та їх співпрацю з Уповноваженим).

Уповноважений сприяє прозорості та відкритості громадського моніторингу своєї діяльності та діяльності Секретаріату Уповноваженого.

 

Консультативна рада 

Експертні ради

Регіональні координатори зі зв'язків з громадськістю