Запобігання та протидія дискримінації, домашньому насильству та торгівлі людьми

Повноваження у сфері недискримінації та ґендерної рівності

Стаття 3 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини”

Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:

[...]

6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод.

Стаття 10. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо запобігання та протидії дискримінації

1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у рамках здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина та захистом прав кожного на території України і в межах її юрисдикції запобігає будь-яким формам дискримінації та здійснює заходи щодо протидії дискримінації, а саме:

 • здійснює контроль за дотриманням принципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин, зокрема у приватній сфері;
 • звертається до суду із заявами про дискримінацію з метою захисту суспільних інтересів та особисто або через свого представника бере участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених законом;
 • проводить моніторинг та узагальнює результати дотримання принципу недискримінації в різних сферах відносин;
 • розглядає звернення осіб та/або груп осіб з питань дискримінації;
 • веде облік та узагальнює випадки дискримінації в різних сферах відносин;
 • вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, застосування та припинення позитивних дій;
 • надає висновки у справах про дискримінацію за зверненням суду;
 • висвітлює у щорічній доповіді питання запобігання та протидії дискримінації та дотримання принципу недискримінації;
 • здійснює співпрацю з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з питань дотримання міжнародних стандартів недискримінації;
 • здійснює інші повноваження, визначені Конституцією і законами України

Стаття 9. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:

 • у рамках здійснення контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина здійснює контроль за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • розглядає звернення про випадки дискримінації за ознакою статі та насильства за ознакою статі;
 • у щорічній доповіді висвітлює питання дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та насильства за ознакою статі);
Файли для скачування: Файл 1 , Файл 2, Файл 3, Файл 4, Файл 5.