Україні потрібен абсолютно новий закон "Про захист персональних даних"

25/10/2018 18:56

25 жовтня в Офісі Омбудсмана відбувся круглий стіл на тему "Рекомендації щодо наближення закону України "Про захист персональних даних" до нового загального Регламенту (ЄС) 2016/679 про захист даних.

Ще у 2010 році Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. З того часу питання їхнього захисту стає причиною численних дискусій серед міжнародних експертів, українських законотворців, громадських організацій та правозахисників.

Два роки тому в зв’язку з  прийняттям нового Регламенту Євросоюзу 2016/679 постала гостра необхідність визначитися із законодавчими актами, які б чітко регулювали сферу захисту персональних даних. Саме тому з 2016 року Офіс Омбудсмана разом з експертами проекту Twinning почали працювати над відповідними рекомендаціями та пропозиціями щодо гармонізації Закону України "Про захист персональних даних" із європейськими стандартами. А нещодавно за ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової було створено Координаційну Раду з питань удосконалення законодавства про захист персональних даних.

Представники Координаційної Ради разом з експертами проекту Twinning у короткий термін провели ряд зустрічей із правниками, представниками громадських організацій та бізнес-середовища. Враховуючи пропозиції та зауваження громадськості, представниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у співпраці з експертами з ЄС був розроблений проект нової редакції закону "Про захист персональних даних".

Цей варіант документу разом з основними нововведеннями нового Загального Регламенту ЄС про захист даних і обговорювали учасники круглого столу.

Під час дискусії обговорювалися, зокрема, питання взаємоузгодження положень закону про захист персональних даних та закону про доступ до публічної інформації, про можливі обмеження доступу до персональної інформації, а також щодо окремих функцій Наглядового органу, який буде контролювати дотримання прав громадян у сфері захисту персональних даних. 

Нагадаємо, що у новому законі, який розроблений у рамках проекту Twinning на вимогу Регламенту ЄС, посилюються функції Уповноваженого. Так, Омбудсмана пропонується наділити повноваженнями приймати рішення про накладання адміністративних штрафів, хоча така функція не притаманна правовій природі інституції Омбудсмана, а тому дане питання потребує пошуку інших моделей притягнення до відповідальності, в тому числі - зарубіжного досвіду.

В свою чергу представник Уповноваженого з дотримання інформаційних прав та представництва в Конституційному Суді України Віктор Барвіцький зазначив, що з урахуванням наданих пропозицій та висловлених під час дискусії зауважень робота над законопроектом буде продовжена з тим, щоб всебічно відпрацювати якісний документ, який би відповідав міжнародний стандартам.

З метою продовження роботи над вдосконаленням законодавства з питань захисту персональних даних 26 жовтня відбудеться додаткове засідання робочої групи за участі експертів проекту Twinning з представниками Європейської Бізнес Асоціації, громадськості та правниками.