Результати моніторингу дотримання інформаційних прав Українською міською радою Київської області

23/10/2020 09:58

З метою здійснення моніторингу дотримання інформаційних прав, представником Уповноваженого в північних областях Вікторією Пєховою та заступником начальника Відділу регіонального представництва в північних областях Наталією Пономарьовою здійснено моніторинг Української міської ради Київської області.

Під час моніторингу було акцентовано увагу на дотриманні права людини і громадянина на звернення та інформацію, а також моніторинг офіційних джерел інформації з метою фактичного встановлення наявності публічної інформації, обов’язок оприлюднення якої встановлено законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів».

Встановлено, що на сайті моніторинг Української міської ради Київської області частково висвітлюється інформація, моніторинг якої здійснювався.

При цьому були виявлені певні недоліки. Так, відсутня інформація щодо функцій, повноважень, основних завдань, напрямів діяльності, фінансових ресурсів, оскарження рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності, звітів, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію (останній звіт за 2017 рік), а також переліку наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних.

Окрім цього, на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформація не оновлюється в порушення вимог статті 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Аналіз отриманої інформації свідчить, що Українська міська рада Київської області не в достатньому обсязі виконує вимоги чинного законодавства щодо доступу до публічної інформації, що в свою чергу, створює передумови щодо порушення конституційних прав громадян на доступ до інформації, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме, право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір, насамперед в умовах дії карантинних обмежень.

За результатами моніторингу підготовлено відповідний звіт та направлено акт реагування для усунення недоліків.