Порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

11/03/2020 17:31

Уповноважений розглядає звернення відповідно до законів України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та «Про звернення громадян» щодо порушення прав і свобод людини і громадянина органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами, а також юридичними та фізичними особами.

Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.

 Не підлягають розгляду Уповноваженим звернення про порушення прав і свобод, які є предметом досудового або судового розгляду, трудового спору чи спору в рамках законодавства про захист економічної конкуренції.

Звернутися до Уповноваженого з письмовим зверненням можливо:

- через скриньку за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ;

- через регіональні громадські приймальні Уповноваженого;

- поштою на адресу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ 01008;

- на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua. Так як електронне звернення є різновидом письмового, тому до нього встановлюються вимоги Закону України «Про звернення громадян». В електронному зверненні обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина; суть порушеного питання, підпис заявника / заявників (в даному випадку звернення, засвідчене особистим підписом, може бути подано у вигляді сканованої копії або фотокопії, а електронний цифровий підпис не вимагається);електронна поштова адреса, на яку надсилати відповідь.

Крім того, з метою здійснення моніторингу, оперативного реагування на порушення прав і свобод людини і громадянина можна зателефонувати на гарячу лінію Уповноваженого ВРУ з прав людини 0 800 501 720 та до Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини 044 253 75 89.

Увага!
Звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство (анонімні) не розглядаються.

Відповідно до затверджених заходів Кабінетом Міністрів України, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та недопущення поширення COVID-19 з 12.03.2020 до 30.03.2021 роботу громадської приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що розташована за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, призупинено.