Чому важливо створити інститут Інформаційного комісара?

13/01/2017 11:33

Створення інституту окремого Інформаційного комісара з питань дотримання права на інформацію (у тому числі щодо оприлюднення суспільно необхідної інформації) та захисту персональних даних є загальновизнаною та ефективною європейською практикою.

Відповідний орган повинен бути незалежним від інших гілок влади, а також повинен мати набір мінімальних повноважень, зокрема право видавати обов’язкові приписи для запобігання або усунень порушень права на доступ, отримувати доступ до інформації, у тому числі з обмеженим доступом тощо.

На необхідності створення такого інституту наголошується у звіті експерта Ради Європи Наташи Пірч Мусар, у якому, зокрема, вказується, що «першою і найважливішою рекомендацією для України є створення незалежного (спеціального) інституту Інформаційного комісара або комісії, який має бути єдиним органом другої інстанції з розгляду звернень/скарг щодо порушення права на доступ до інформації».

Про доцільність створення інституту Інформаційного комісара йшлося, зокрема, й під час міжнародної конференції «Відзначення 250-ї річниці права на інформацію та подальше зміцнення всіх національних систем країн Східного партнерства», яка відбулася в Києві 21-22 вересня 2016 року. Так, під час свого виступу Валерія Лутковська повідомила присутнім про намір звернутися до парламентарів, громадських активістів і експертів з рекомендацією створити посаду Інформаційного комісара в Україні, не знімаючи при цьому функції парламентського контролю за правом на доступ до інформації з Офісу Уповноваженого з прав людини.

«Ми маємо низку проблемних питань у цьому зв’язку. По-перше, рекомендації Уповноваженого з прав людини, як і в більшості країнах-членах Ради Європи, не є обов’язковими до виконання, а це в свою чергу, знижує ефективність захисту права на інформацію. По-друге, функція покарання не є притаманною для національної інституції з прав людини. Крім того, функції контролю за доступом до інформації йдуть урозріз з так званими «паризькими принципами» діяльності національної інституції з прав людини», – переконана Валерія Лутковська.

Як свідчить досвід багатьох сучасних демократичних держав ЄС, найбільш ефективною моделлю Інформаційного комісара є створення незалежної установи, що має подвійні повноваження: забезпечувати реалізацію права на доступ до публічної інформації та захист персональних даних.

Необхідність створення державного органу контролю за додержанням права на доступ до інформації, що відповідатиме стандартам незалежності та ефективності, передбачена також в Засадах державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційній стратегії) на 2014-2017 роки.

Розуміючи важливість права на доступ до інформації в демократичному суспільстві та враховуючи євроінтеграційний курс розвитку України, що передбачає імплементацію міжнародних стандартів, зокрема, в сфері прав людини, вбачається за доцільне створити окремий інститут Інформаційного комісара.

Однак, створення інституту Інформаційного комісара, який би максимально відповідав міжнародним стандартам, потребує закріплення його статусу на конституційному рівні, оскільки для ефективного здійснення контролю за вказаним правом такий орган має бути незалежним від гілок влади.

З метою обміну думками щодо цієї ідеї всі охочі запрошуються до обговорення на офіційній сторінці Уповноваженого у соціальній мережі Facebook.