Людмила Денісова внесла свої зауваження до кількох законопроектів, які має розглянути Верховна Рада України з 10 по 13 липня

09/07/2018 11:33

Так, проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» щодо впорядкування процедури відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам, передбачає надання житла без дотримання списків. На переконання Уповноваженого, такий механізм  є порушенням житлового законодавства та прав громадян, які включені до списків черговиків раніше.

Як вважає Уповноважений, потребує доопрацювання проект Закону "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини" з урахуванням прийнятого Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (від 19.10.2017 № 2168-VIII) в частині забезпечення реалізації програми медичних гарантій, складовою якої є первинна медична допомога.

Крім того, значна частина положень законопроекту визначена, зокрема, у Законі України «Основи законодавства про охорону здоров’я України» і не потребує дублювання.

Є зауваження Уповноваженого до проекту Закону України «Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку».

Так, у тексті законопроекту слова та цифри «поверховістю 16 та більше поверхів»  слід замінити словами та цифрою «поверховістю 3 та більше поверхів».

Необхідно зазначити зауваження, які, в першу чергу, суперечать положенням Конституції України у проекті Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності.

Положення законопроекту, які встановлюють, що земельні ділянки, одержані в оренду на земельних торгах для створення та розвитку фермерського господарства мають використовуватись лише  для вирощування багаторічних насаджень, тваринництва, овочівництва, органічної продукції та зберігання і переробки вирощеної на ній продукції.

Також положення, які передбачають встановити 7-річну заборону на відчуження земельних ділянок, які одержані громадянами в порядку безоплатної приватизації, передачу їх в користування третім особам, зміну їх цільового призначення (запропонована нова редакція частини першої статті 111 Земельного кодексу України) суперечать нормам Конституції України.

Крім висловлених зауважень,  не підтримується Уповноваженим проект Закону  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист».

Відповідно до вимог частини 3 статті 131-2 Конституції України, захист від кримінального обвинувачення здійснюється виключно адвокатом.

Залучення інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи суперечить Конституції України та Кримінальному процесуальному Кодексу України.

Не  підтримує Уповноважений також Проект Закону «Про правовий статус осіб, які зникли безвісти».

Адже, прийняття законопроекту спричинить ризик невиправданого і непропорційного втручання у закріплене статтею 32 Конституції України та статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод право особи на приватність.