Оголошення про проведення публічного конкурсу з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

04/03/2019 18:30

У відповідності до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 04.03.2019 № 16.15/19 «Про проведення публічного конкурсу з добору кандидатів для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» з 04.03.2019 оголошено публічний конкурс з добору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Кінцевою датою подання документів для участі в конкурсі є 18.03.2019. Заяви та інші документи щодо участі в конкурсі приймаються Секретаріатом Уповноваженого з 04.03.2019 до 18.03.2019 включно. До завершення цього строку особа має право відкликати свої документи, доповнити їх або внести до них відповідні зміни.

Приймання документів для участі в конкурсі завершується о 24 годині 18.03.2019. Документи для участі в конкурсі, які надійшли до Секретаріату Уповноваженого (зокрема поштовим зв’язком) після закінчення встановленого строку, не розглядаються.

Заява та документи можуть бути надіслані поштою на адресу Секретаріату Уповноваженого (на адресу: 01008, м. Київ-08,                          вул. Інститутська, 21/8) або нарочно (через громадську приймальню Секретаріату Уповноваженого з вказаною адресою).

Засідання конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України буде проведене протягом 10 календарних днів з кінцевої дати подання документів для участі в конкурсі за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, в приміщенні Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про конкретну дату буде поінформовано додатково.

Особа, яка хоче взяти учать у публічному конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) письмову заяву, адресовану конкурсній комісії, про участь у конкурсі, яка повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, адресу місця реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, особистий підпис та дату подання заяви за формою, що додається;

2) резюме в довільній формі та фото розміром 3х4 см;

3) автобіографію (в довільній формі, яка містить інформацію про кандидата та членів його сім’ї);

4) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

5) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

6) копію трудової книжки (за наявності);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8) копії документів про освіту з додатками, вчені звання та наукові ступені (за наявності);

9) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави;

10) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

11) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності          у разі призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за формою, що додається;

12) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади» або копію довідки у разі проходження такої перевірки;

13) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, має право подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, сертифікати про підвищення кваліфікації, наукові публікації тощо).

До участі в конкурсі допускаються особи, які є громадянами України, мають повну вищу юридичну освіту (вищу юридичну освіту ступеня магістра або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, здобуту в Україні, а також вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в іноземних державах та визнану в Україні в установленому законом порядку) і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років (стаж професійної діяльності за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти).

Не можуть бути членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;

5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах;

6) особи, які не відповідають вимогам Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш як протягом тридцяти днів із дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності;

7) які є суддями.

За додатковою інформацією щодо проведення конкурсу звертайтеся до секретаря конкурсної комісії – Савицької Ірини, начальника відділу нормативно-правового забезпечення прав людини на належне утримання Департаменту реалізації національного превентивного механізму (тел. (044)-253-09-97), ел. пошта: savytska@ombudsman.gov.ua).