Порушенням законодавства України є оприлюднення петицій, що посягають на права і свободи людини

03/04/2018 18:25

Як повідомлялося раніше, 27 березня 2018 року на вимогу Представника Уповноваженого з питань дотримання прав дитини недискримінації та гендерної рівності було припинено оприлюднення електронної петиції «Просимо вжити заходів для припинення пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей», розміщеної на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України, як таку, що посягає на права і свободи людей ЛГБТІ та містить ознаки підбурювання до дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне роз’яснити таке.

Відповідно до статті 68 Конституції України обов’язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Попри те, що кожному гарантовані права на свободу світогляду і віросповідання, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод встановлені обмеження цих прав, зокрема, з метою захисту прав інших людей.   

Проте, вказана петиція була сформульована як заклик до Президента України вжити заходів, спрямованих на припинення «пропаганди гомосексуалізму», зокрема, накладати вето на законопроекти, які суперечать позиції церков щодо гомосексуалізму та можуть сприяти легалізації одностатевих партнерств (шлюбів) або усиновленню дітей трансгендерами; внести до Верховної Ради України законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму; розробити та видати указ Президента України про державну підтримку та захист традиційних сімейних цінностей і подолання наслідків пропаганди гомосексуалізму в Україні.

Серед аргументів, якими автор петиції намагався підсилити свою позицію, були зазначені, зокрема, такі твердження: «Нетрадиційна сексуальна орієнтація батьків має жахливий вплив на подальше життя дітей», «Усиновлення дітей гомосексуалістами є здійсненням насильства над цими дітьми», «Жінки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією в 3,5 разів частіше мають залежність від наркотиків, ніж особи з нормальною сексуальною орієнтацією» тощо.

Фактично вказана петиція піддає сумніву необхідність забезпечення та захисту прав та свобод людей у зв’язку з їхньою сексуальною орієнтацією (ЛГБТ), містить посягання на їхні права і свободи (зокрема, на право на повагу до гідності, право на сім’ю, право на свободу від дискримінації). Твердження, сформульовані в петиції, створюють стосовно представників ЛГБТ образливу, зневажливу атмосферу та містить ознаки підбурювання до дискримінації.

Більше того, активістами деяких організацій проводилася цілеспрямована кампанія агітації серед населення задля залучення людей до підтримки аналогічних петицій, опублікованих на сайтах ВРУ, КМУ, Президента України. Так, у м. Києві у поширювалися листівки із закликами підписувати вказані петиції, аргументуючи це тим, зокрема, що гомосексуальність призводить до епідемії ВІЛ/СНІДУ.

Вважаємо за необхідне звернути увагу, що згідно з статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян» петиція не може містити посягання на права і свободи людини. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється.

У зв’язку з цим наголошуємо на необхідності ретельного аналізу змісту пропонованої автором петиції на предмет наявності тверджень, які посягають на права людини. Зважаючи на те, що доступ до петиції може мати кожен користувач Інтернету,  і те, що вона поширюється серед необмеженого кола осіб, такі петиції сприяють формуванню упередженого ставлення до певних груп в суспільстві.

При прийнятті рішення про оприлюднення петиції посадові особи відповідних органів влади зобов’язані дотримуватися чинного законодавства.

Окрім цього звертаємо увагу, що відповідно до статті 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» забороняються будь-які форми дискримінації, в тому числі й підбурювання до дискримінації (вказівки, інструкції або заклики спрямовані на обмеження прав і свобод у зв’язку з притаманною особі будь-якою персональною ознакою, зокрема ознакою сексуальної орієнтації).

Наголошуємо, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, як національна інституція з питань рівності, запобігає будь-яким формам дискримінації та здійснює заходи з метою протидії дискримінації (стаття 10 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації»), а отже, наділений повноваженнями та зобов’язаний відреагувати на ситуації з оприлюдненням петицій такого змісту.