Валерія Лутковська внесла конституційне подання до КСУ щодо відповідності Конституції України частини п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»

03/11/2015 10:09

У поданні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини йдеться про те, що відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Стаття 35 Конституцій України гарантує кожному право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Для  реалізації права на свободу віросповідання було прийнято Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». Частиною п’ятою статті 21 цього закону визначається, що проведення публічного богослужіння (релігійного обряду, церемонії та процесії) в інших місцях, ніж ті, що визначені частинами першою-четвертою, здійснюється з дозволу відповідного місцевого органу.

Згідно з позицією Конституційного Суду України, право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом, гарантованим Основним Законом України. Це право (збиратися мирно) є однією з конституційних гарантій права громадянина на свободу світогляду і віросповідання, думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

З вищевказаного вбачається, що публічні релігійні зібрання, в тому числі публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії тощо, по суті є публічними мирними зібраннями.

Відповідно, реалізація права на свободу світогляду і віросповідання у формі публічного богослужіння, релігійного обряду, церемонії або процесії має здійснюватись на підставі конституційних приписів, закріплених у статті 39 Конституції України щодо проведення мирних зібрань. Це означає, що будь-яке публічне богослужіння (релігійний обряд, церемонія або процесія) має проводитись за умови завчасного повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися виключно судом.

Вищевказане призводить до висновку, що положення щодо проведення такого виду мирного зібрання як публічне богослужіння (релігійний обряд, церемонія та процесія), передбачені частиною п’ятою статті 21 Закону, суперечать конституційним приписам щодо проведення мирних зібрань, закріплених в статті 39 Конституцій України, оскільки встановлюють дозвільний порядок замість повідомного, відповідно обмеження цього права може встановлюватись відповідним місцевим органом, а не виключно судом.

Керуючись статями 101 і 147, абзацом другим п. 1 частини першої статті 150 Конституції України, п. 1 статті 13, статтями 39 і 82 Закону України «Про Конституційний Суд України», п. 3 частини першої статті 13 та статтею 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Валерія Лутковська звернулася до Конституційного Суду України з проханням  визнати положення частини п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» такими, що не відповідають положенням статті 39 Конституції України.