Майже половина пенсіонерів України отримали підвищення пенсій лише до 200 гривень

03/10/2018 14:01

Сьогодні минає рівно рік, як був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII. Він став черговим етапом пенсійної реформи в нашій державі.

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять численні звернення громадян щодо низького розміру їх пенсійного забезпечення.

Розмір пенсійних та соціальних виплат в більшості випадків є недостатнім для забезпечення належного рівня життя, гарантованого Конституцією України. Із самого елементарного: купівля основних продуктів харчування та одягу, а також оплата житла та послуг першої необхідності. Для осіб з інвалідністю – покриття додаткових витрат, пов’язаних з інвалідністю.

Впровадження Закону мало на меті створити справедливу систему пенсійного страхування. Проте внесені згаданим Законом зміни, зокрема до Закону України від 9.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» не вирішили цього питання.

Передбачені цим Законом підходи до нарахування та перерахунку пенсійних виплат не забезпечили належної диференціації розмірів пенсій громадян залежно від набутого страхового стажу. Не відбулося і реального осучаснення раніше призначених пенсій.

За даними Пенсійного фонду України, з жовтня 2017 року розмір пенсій зріс у 10,2 млн (з 11,7 млн) одержувачів. Це відбулося в результаті проведеного перерахунку пенсій.

Підвищення отримали: до 200 грн – 4794,8 тис осіб; від 200,01 грн до 500 грн – 2069,8 тис осіб; від 500,01 грн до 1000 грн – 1291,6 тис осіб; понад 1000 грн – 2082,6 тис осіб.

В результаті цього перехунку 47% від загальної кількості одержувачів пенсій, по яких проведений цей перерахунок отримали середній розмір підвищення всього до 200 грн.

Середній розмір пенсії зріс на 561,17 грн (з 1886,78 грн станом на 1.07.2017 до 2447,95 грн станом на 1.10.2017).

Якщо використати міжнародну оцінку рівня життя населення (межа бідності, визначеної ООН для країн Центральної та Східної Європи, за якою вартість добового споживання встановлена на рівні 5 доларів США), то 89% українських пенсіонерів станом на 1.01.2018 отримували пенсію у розмірі нижче або на рівні цієї межі.

Станом на 01.07.2018 на обліку в органах Пенсійного фонду України перебували 11,4 млн. пенсіонерів, їх середній розмір пенсії становив 2 562,40 грн.

Зростання розміру пенсій відбулося за рахунок перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму та автоматичного перерахунку пенсій особам, які станом на 1 березня 2018 року набули додатково два роки страхового стажу.

Не вирішені питання безперешкодного забезпечення соціальних (пенсійних) виплат громадянам України, які залишились проживати на тимчасово окупованій території та неконтрольованій державною владою Донецької та Луганської областей.

Також, не вирішено питання виплати пенсії пенсіонерам за час їхнього постійного місця проживання за кордоном у разі, якщо Україна не уклала з відповідною державою міжнародний договір з питань пенсійного забезпечення і якщо згода на обов’язковість такого міжнародного договору не надана Верховною Радою України.

Не врегульовані проблемні питання осучаснення розмірів військових пенсій, призначених у минулих роках, а також пенсіонерам з числа осіб – учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 1 категорії тощо.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» дозволило деякою мірою знизити рівень соціальної напруги серед пенсіонерів силових відомств.

Водночас прийняття постанови обумовило виникнення низки проблем, які наразі викликають невдоволення пенсіонерів-силовиків.

Так, пенсії військовим пенсіонерам перераховано з трьох складових грошового забезпечення (оклади за посадою, військовим званням та надбавка за вислугу років), а пенсіонерам органів внутрішніх справ – з усього грошового забезпечення.

Фактично на законодавчому рівні закріплена диспропорція у розмірах пенсійного забезпечення колишніх працівників міліції (поліцейських) та колишніх військовослужбовців.

В рамках парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина Уповноваженим вносилися пропозиції до Міністерства соціальної політики України щодо необхідності врегулювання існуючих проблемних питань пенсійного забезпечення громадян. Відповідні пропозиції спрямовувалися і до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.