Відкрите звернення Уповноваженого з прав людини щодо порушення права на недоторканність приватного життя Мінфіном

29/11/2016 15:30

Із мережі Інтернет Офісу Омбудсмана стало відомо про зухвале порушення Міністерством фінансів України права громадян на недоторканність приватного життя.

Мається на увазі ситуація, коли останнім часом внутрішньо переміщені особи почали отримувати дзвінки від ТОВ «Дельта М Юкрейн» на номери телефонів, які вони повідомляли органам соціального захисту при взятті їх на облік. Співробітники цієї компанії, посилаючись на ініціативу Міністерства фінансів України привітати їх із новорічними святами, просили уточнити місце перебування таких громадян та іншу конфіденційну інформацію, зокрема, стосовно року народження, реєстрації місця проживання на непідконтрольній території та місця фактичного проживання. При цьому, якщо абонент відмовлявся надати запитувану інформацію, йому повідомляли, що така відмова вплине на здійснення у подальшому соціальних виплат.

Провівши позапланову перевірку, було встановлено, що ТОВ «Дельта М Юкрейн» надає послуги з проведення «телефонної верифікації» громадян на підставі договору з Державним підприємством «Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій». За умовами договору вказане підприємство передало ТОВ «Дельта М Юкрейн»  базу даних «з дотриманням захисту персональних даних».

У цьому зв’язку хочу наголосити, що відповідно до законодавства, що на сьогоднішній день регулює процедуру верифікації, володільцем персональних даних, зібраних у процесі верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, є Міністерство фінансів України.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист персональних даних» розпорядником персональних даних, володільцем яких є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу.

На сьогоднішній день розпорядником персональних даних внутрішньо переміщених осіб, володільцем яких є Міністерство фінансів України, наразі визначено юридичну особу приватного права – ТОВ «Дельта М Юкрейн»,  що є порушенням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Всупереч вказаного закону було здійснено і передачу персональних даних внутрішньо переміщених осіб, які були зібрані Міністерством фінансів України в рамках процедури «верифікації і моніторингу».

Переконана, що така ситуація є не лише кричущим випадком порушення права значної кількості осіб на недоторканність приватного життя, а й загрожує іміджу нашої держави на міжнародній арені. Адже однією з ключових умов повноправного входження України до європейського співтовариства є створення в нашій державі ефективного механізму захисту персональних даних, який би відповідав міжнародним стандартам у цій сфері.

Принагідно хочу також наголосити, що проблеми практичної реалізації процедури «верифікації та моніторингу» достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання тих чи інших виплат, набули системного характеру і пов’язані, перш за все, з відсутністю належного законодавчого регулювання. Нормативні акти, якими наразі врегульовано ці питання, мають відсилочний характер стосовно ключових питань обробки персональних даних осіб, щодо яких проводиться верифікація. А це, у свою чергу, створює умови для безконтрольного доступу Міністерства фінансів України до персональних даних, що може спричинити безпідставне втручання у право особи на приватність.

Зважаючи на гостроту вказаного питання, я звернулась до Прем’єр-міністра України з поданням щодо усунення порушень права на  недоторканність приватного життя, зокрема припинення незаконної обробки ТОВ «Дельта М Юкрейн» персональних даних внутрішньо переміщених осіб, а також з пропозицією законодавчо врегулювати повноваження державних органів України в рамках процесу верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат.

Також з метою проведення аналізу щодо наявності у вказаній ситуації ознак кримінальних правопорушень було направлено звернення до Генеральної прокуратури України, а також Служби безпеки України.