Завдяки реагуванню Уповноваженого, керівництвом НПУ ім. Драгоманова вжито заходів щодо суворого дотримання законодавства про освіту

27/10/2017 15:49

Під час здійснення парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини Офісом Уповноваженого з прав людини виявлено інформацію, що свідчить про порушення права студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на свободу совісті та віросповідання, а також права на освіту.

Так, згідно з повідомленнями, оприлюдненими у ЗМІ 29 вересня 2017 року, відповідно до наказу ректора цього навчального закладу було проведено загальноуніверситетський захід «Урочистий молебень» з нагоди відзначення Дня працівника освіти та поповнень лав університету новими студентами.

І хоча, згідно з наказом, проведення заходу передбачало добровільну участь як для студентів, так і викладацького складу, виявилось, що студентів змушували відвідувати молебень. Підтвердженням цього є влаштована студентами акція протесту біля Володимирського собору, під час якої вони заявили, що їх змусили прийти на молебень замість пар.

З огляду на зазначене, Представником Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксаною Філіпішиною було направлено листи до Міністерства освіти і науки України та керівництва НПУ імені М. П. Драгоманова з вимогою вжити негайних заходів реагування, спрямованих на забезпечення суворого дотримання положень законодавства про освіту та не допускати подібних ситуацій у майбутньому.

Зокрема, у листах було наголошено, що у вказаній ситуації вбачаються порушення норм статті 35 Конституції України, статті 9 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статті 14 Конвенції ООН про права дитини та статті 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», якими гарантовано право на свободу совісті і віросповідання та чітко визначено право кожного сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної.

Водночас, було вказано на те, що прийнятий Верховної Радою України і підписаний 25 вересня 2017 року Президентом України Закон України «Про освіту» прямо забороняє такі дії.

Так, згідно з частиною першою статті 31 зазначеного закону державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер. Керівництву закладів освіти, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам, органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями (крім закладів освіти, визначених у частині другій цієї статті) чи політичними партіями.

Керівництво НПУ імені М.П. Драгоманова поінформувало Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що згідно з розпорядженням ректора було вжито усіх заходів щодо суворого дотримання в подальшому положень законодавства про освіту. Водночас, щодо викладачів, які змушували студентів відвідати «Урочистий молебень», вжито заходів дисциплінарного впливу.