В ході моніторингового візиту встановлено грубі порушення прав людини в діяльності Ірпінського міськвідділу міліції

20/07/2015 14:49

17 липня 2015 року працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини разом із членами громадської організації «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів» здійснили перевірку дотримання прав людини в Ірпінському міському відділі ГУМВС України в Київській області.

Монітори відзначили, що недбала бездіяльність керівництва міськвідділу сприяє умовам порушення прав людини в підрозділі. Керівний склад міськвідділу не обізнаний із положеннями Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення прав людини.  Також монітори констатували вкрай низький рівень знань особовим складом міськвідділу спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України щодо порядку надання відповідної допомоги ВІЛ-інфікованим людям, які приймають антиретровірусну терапію, та наркозалежним, які є учасниками програми замісної підтримувальної терапії.

Під час моніторингу виявлено низку системних порушень, на які неодноразово було вказано МВС протягом останніх  трьох років.

У відвіданому міськвідділу  не вживаються заходи щодо попередження катувань та неналежного поводження, а саме: неналежним чином організовано облік перебування осіб у приміщеннях відділу, оперативні чергові не контролюють затримання та доставляння громадян до міськвідділу. Облік ведеться хаотично та не щодня. Зокрема, з 14 по 17 липня 2015 року не зафіксовано жодного запису про перебування громадян у міськвідділу. Крім того, жодна із затриманих у цьому році осіб не була зареєстрована в Журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених.

В Ірпінському міськвідділі  особа, відповідальна за перебування затриманих, не здійснює передбачені Кримінальним процесуальним кодексом заходи щодо запобігання порушень прав цієї категорії осіб. Взагалі відсутня документація, у якій мають відображатися усі дії, які проводяться із залученням затриманого, у тому числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які проводили такі дії або були присутні під час їх проведення. 

Відсутні спеціальні приміщення для роботи із затриманими та доставленими особами, а всі дії із затриманими особами проводяться у робочих кабінетах працівників міліції, що заборонено чинним законодавством, адже така практика створює передумови для неналежного поводження з боку правоохоронців. Крім того, у міськвідділі відсутні відповідним чином обладнані спеціальні приміщення для тимчасового тримання затриманих або доставлених осіб. 

У протоколах про затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину не зазначається час та місце фактичного затримання, а фіксується час та місце складання протоколу про затримання, що є грубим порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства.

В більшості відвіданих кабінетів оперативних працівників та слідчих моніторинговою групою були виявлені стороні предмети, які потенційно можуть бути використані як знаряддя для неналежного поводження.

Повний перелік недоліків та порушень із відповідними рекомендаціями щодо їх усунення буде направлено до Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України для здійснення належного реагування.