Національне законодавство

Витяг з Конституції України (стаття 32) 

Рішення Конституційного Суду України №2-рп/2012 від 20 січня 2012 року 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних» 

Конвенція Ради Європи №108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» 

Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи №108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних» 

Закон України «Про захист персональних даних» 

Типовий порядок обробки персональних даних 

Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних 

Порядок повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації 

Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 18839 «Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних», стаття 18840 «Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини») 

Витяг з Кримінального кодексу України (стаття 182 «Порушення недоторканності приватного життя»)