Інші документи

Посібник з європейського права в сфері захисту персональних даних                 (2018 edition (en).

Захист персональних даних: правове регулювання та практичні аспекти (науково-практичний посібник).

Посібник рішень Європейського суду з прав людини щодо захисту персональних даних (en).

Практичний посібник з використання персональних даних у поліцейській сфері (en).

Рекомендація CM/Rec(2019)2 Комітету Міністрів державам-членам про захист даних, пов'язаних зі здоров'ям (en).

Рекомендація CM/Rec(2018)7 Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі.

Рекомендація CM/Rec(2018)2 Комітету Міністрів державам-членам про ролі та обов’язки Інтернет-посередників.

Рекомендація CM/Rec(2016)1 Комітету Міністрів державам-членам щодо захисту та сприяння права на свободу вираження поглядів та права на приватне життя з урахуванням нейтральності мережі (en).

Recommendation CM/Rec(2015)5 of the Committee of Ministers to member States on the processing of personal data in the context of employment and Explanatory memorandum.

Recommendation CM/Rec(2014)6 of the Committee of Ministers to member States on a Guide to human rights for Internet users (Adopted by the Committee of Ministers on 16 April 2014 at the 1197th meeting of the Ministers' Deputies).

Recommendation CM/Rec(2012)4 of the Committee of Ministers to member states on the protection of human rights with regard to social networking services.

Recommendation CM/Rec(2012)3 of the Committee of Ministers to member states on the protection of human rights with regard to search engines.

Recommendation CM/Rec(2010)13 of the Committee of Ministers to member states on the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data in the context of profiling (23 November 2010) and Explanatory memorandum/