Законодавство у сфері освіти

16/03/2014 20:23

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

<a " href="/files/documents/social/KMU.pdf">Розпорядження КМУ № 1210-р від 5 грудня 2014 року «Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-639 від 16.12.2014 «Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 1210»

<a " href="http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-94-%D0%BF">Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р. № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти».

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. №1380 «Про ліцензування освітніх послуг».