Законодавство у сфері дотримання трудових прав

16/03/2014 20:16

Конституція України (ст.43, 44, 45, 48)

Європейська соціальна Хартія (переглянута)

Конвенції Міжнародної організації праці:

№ 29 про примусову чи обов'язкову працю,

№ 47 про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень,

№ 95 про охорону заробітної плати

№ 100 про рівну оплату чоловіків і жінок за рівноцінну працю,

№ 132 про щорічні оплачувані відпустки,

№ 140 про оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням,

№ 14 про щотижневі періоди відпочинку на промислових підприємствах,

№ 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів,

№ 122 про політику в галузі зайнятості,

№ 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця

Кодекс законів про  працю України

Закон України “Про відпустки”

Закон України “Про оплату праці”

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про зайнятість населення”

Закон України “Про професійний розвиток працівників”

Закон України “Про колективні договори і угоди”

Закон України “ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати ”

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9

Наказ Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43, зареєстрований в Мін’юсті 30.06.1993 р. за № 76 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»

Наказ Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.1993 №58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок»

Наказ Мінпраці від 08.06.2001 № 260 та зареєстрований в Мін’юсті 27.06.2001 за №554/5745 «Про Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою»