Роз'яснення щодо порядку реалізації права на поточний та капітальний ремонт житла

19/03/2014 20:52

Нормативно-правовим документом, що регулює порядок реалізації права на безоплатний поточний та капітальний ремонт житла є постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право” від 20 травня 2009 р. № 565 (далі – Порядок). Відповідно до цього Порядку проводиться безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир тих осіб, що мають право:

1) згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:

на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир (пункт 8 частини першої статті 13) – інваліди війни та прирівняні до них особи; на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків (пункт 8 частини першої статті 15) – особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; на безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир, що перебувають у їх власності (пункт 10 частини першої статті 16), - особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

2) згідно із Законом України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” на безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир, що перебувають у їх власності, або компенсацію пов’язаних з цим витрат у разі його проведення власними силами (пункт 10 частини першої статті 9) – особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

3) згідно із Законом України “Про жертви нацистських переслідувань”: на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир (пункт 8 частини першої статті 6-2) – колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами; на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків (пункт 8 частини першої статті 6-4) – дружин (чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань.

2. Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир (далі – безоплатний капітальний ремонт) проводиться за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на зазначені у пункті 1 цього Порядку пільги (далі – особа, що має право на пільгу). Безоплатному капітальному ремонту підлягає житловий будинок чи квартира, які належать особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності.Безоплатний капітальний ремонт проводиться виходячи з розрахунку 21 кв. метр загальної площі будинку, квартири на кожну особу, що має право на пільгу.

3. Для проведення безоплатного капітального ремонту особа, що має право на пільгу, подає до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцем свого постійного проживання і реєстрації письмову заяву за формою згідно з додатком 1 (далі – заява). У разі коли серед членів сім’ї особи, що має право на пільгу, які проживають і зареєстровані у тому самому будинку, квартирі, є особи, що мають право на таку саму пільгу, вони також подають заяву до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. При цьому подані заяви розглядаються разом.

4. Періодичність проведення безоплатного капітального ремонту визначається органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на пільги (далі – орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування), але не частіше одного разу на 10 років.Особа, що має право на пільгу, яка проживає в будинку, квартирі менш як 10 років, для підтвердження факту її невикористання протягом останніх 10 років подає довідку з попереднього місця проживання, що додається до заяви.

5. Для вирішення питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування утворює комісію у складі спеціалістів житлово-експлуатаційних і ремонтно-будівельних організацій, представників органу, що фінансує виконання ремонтних робіт (є головним розпорядником коштів місцевого бюджету), органу технічної інвентаризації та інших уповноважених осіб. Співголовами комісії призначаються заступник керівника органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування та керівник органу, що є головним розпорядником коштів місцевого бюджету. Рішення про проведення безоплатного капітального ремонту приймається у місячний строк після подання заяви особою, що має право на пільгу, на підставі результатів обстеження комісією будинку, квартири. Обстеження проводиться у присутності особи, яка подала заяву.

6. Облік житлових будинків і квартир осіб, що мають право на пільгу, в яких проведено безоплатний капітальний ремонт, ведуть відповідно орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за формою згідно з додатком 2.

7. Комісія після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає види і обсяги робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення останнього капітального ремонту та виходячи з переліку основних робіт згідно з додатками 3 і 4, орієнтовної тривалості ефективної експлуатації елементів будинку, квартири, визначеної правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій.

8. За результатами обстеження будинку, квартири складаються дефектний акт, кошторисний розрахунок і визначається загальна вартість капітального ремонту. Загальна вартість капітального ремонту розраховується згідно з вимогами ДБН Д.1.1-1-2000 “Правила визначення вартості будівництва” (v0174241-00) та ДБН Д.2.4-2000 “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи”. На підставі визначеної загальної вартості капітального ремонту розраховується вартість капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири. Вартість безоплатного капітального ремонту визначається як добуток вартості капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири та площі, яка належить особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної, власності у таких будинку, квартирі. При цьому площа не може перевищувати 21 кв. метра загальної площі будинку, квартири.

9. За заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного капітального ремонту, комісія приймає рішення про виконання в межах вартості безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних робіт, визначених за результатами обстеження (перекриття всієї площі покрівлі, заміна віконних рам, перекриття всієї площі підлоги будинку тощо).

10. Кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту затверджуються рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за поданням комісії і не підлягають зміні.

11. Затверджені кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту передаються у встановленому законодавством порядку до органу, що є головним розпорядником коштів місцевого бюджету, для подальшої роботи.

12. Безоплатний капітальний ремонт проводиться у встановленому порядку суб’єктами господарювання, які відповідно до законодавства мають право на виконання таких робіт, на замовлення органу, що є головним розпорядником коштів місцевого бюджету.

13. Строки проведення безоплатного капітального ремонту обумовлюються в договорі між замовником та виконавцем робіт, узгоджуються з особою, що має право на пільгу.

14. Прийняття в експлуатацію будинків і квартир після закінчення безоплатного капітального ремонту проводиться в установленому законодавством порядку.

15. Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, у разі проведення капітального ремонту власними силами виплачується компенсація витрат, пов’язаних з його проведенням. Розмір компенсації визначається у тому самому порядку, що і загальна вартість капітального ремонту, і не може перевищувати розміру документально підтверджених фактичних витрат, пов’язаних з проведенням капітального ремонту.

16. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням безоплатного капітального ремонту і складенням проектно-кошторисної документації, здійснюється за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.