Призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника

12/03/2014 16:26

Умови призначення. Відповідно до ст. 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсій страхування”, з урахуванням змін, внесених Законом України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний для призначення пенсії по III групі інвалідності.

Так, якщо годувальник помер (загинув) у віці:

до 23 років включно – 1 рік;

від 24 років до 26 років включно – 2 роки;

від 27 років до 28 років включно – 3 роки;

від 29 років до 31 року включно – 4 роки;

від 32 років до 33 років включно – 5 років;

від 34 років до 35 років включно – 6 років;

від 36 років до 37 років включно – 7 років;

від 38 років до 39 років включно – 8 років;

від 40 років до 42 років включно – 9 років;

від 43 років до 45 років включно – 10 років;

від 46 років до 48 років включно – 11 років;

від 49 років до 51 року включно – 12 років;

від 52 років до 55 років включно – 13 років;

від 56 років до 59 років включно – 14 років;

від 60 років – 15 років страхового стажу.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років;

діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Куди звертатися та необхідні документи. Для оформлення пенсії по втраті годувальника потрібно надати до управління Пенсійного фонду за місцем проживання відповідну заяву і пакет документів, зокрема:

1. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, якій призначається пенсія, місце її проживання та вік.

2. Довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера як заявнику, так і померлому годувальнику.

3. Довідку про склад сім'ї померлого годувальника та документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим годувальником.

4. Свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім.

5. Документи про вік померлого годувальника сім’ї (якщо вік не зазначено в свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім).

6. Документи, що підтверджують стаж померлого годувальника.

7. Довідку про заробіток померлого годувальника:

- для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 (за даними відділу персоніфікованого обліку);

Заробітна плата за період роботи до 01.07.2000 буде враховуватися під час обчислення пенсії за таких умов:

- за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право діятиме лише в період до 01.01.2016;

- у разі, якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 становить менше  60 місяців.

8. Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування (довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування);

9. Довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;

10. Довідку про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника (якщо вони не працюють) зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років;

11) рішення органів опіки про призначення опікуна.

Період, з якого виплачується пенсія. Відповідно до статті 45 Закону пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають із дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення щодо призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців від смерті годувальника. У разі якщо заява про призначення пенсії надійшла в орган, який її призначає, пізніше вказаного терміну, пенсію призначають із дня звернення.