Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів визначений главою ХV Кодексу законів про працю України.

Статтею 232 КЗпП України визначено, що трудові спори працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав звільнення розглядаються виключно у судовому порядку. Слід наголосити, що відповідно до ст. 233 КЗпП України працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Відповідно до ст. 234 КЗпП України у разі пропуску з поважних причин строків, установлених ст. 233 КЗпП України, суд може їх поновити.