Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

12/03/2014 16:21

Умови надання. Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 158, матеріальна допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Куди звертатися. Для призначення допомоги слід звертатися до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

Необхідні документи. Допомога непрацюючим малозабезпеченим особам надається на підставі особистої заяви, а інвалідам та дітям-інвалідам - на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої органам соціального захисту населення.

Для отримання допомоги непрацюючі малозабезпечені особи до заяви додають копії:

паспорта;

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Для отримання допомоги інваліди та діти-інваліди або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) до заяви додають копії:

паспорта та/або свідоцтва про народження дитини-інваліда (у разі потреби - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності.

Розмір допомоги. Матеріальна допомога надається регіональними або районними органами соціального захисту населення один раз на рік у розмірі 50 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення).

Крім зазначеної одноразової матеріальної допомоги місцеві органи виконавчої влади можуть надавати матеріальну допомогу за рахунок коштів, передбачених для цього в місцевих бюджетах. Порядок надання такої допомоги затверджується місцевими органами виконавчої влади.