Порядок пенсійного забезпечення осіб, які під час відбувають покарання у місцях позбавлення волі отримали інвалідність

Відповідно до статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу України у редакції, чинній з 07.05.2914, засуджені мають право на загальних підставах на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії засудженим за наявності відповідного права мають призначатися органами Пенсійного фонду України  за  місцем відбування покарання.

Згідно з роз’ясненнями, наданими Пенсійним фондом України на запит Уповноваженого з прав людини, призначення пенсії по інвалідності, яка настала під час відбування покарання у місцях позбавлення волі здійснюється в порядку, встановленому для призначення пенсії засудженим на загальних підставах.

Так, особа, яка під час відбування покарання набула права на пенсію, надає адміністрації виправного закладу клопотання про забезпечення необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням цього виправного закладу, в тому числі щодо виклику представників Пенсійного фонду України та офіційного прийому ними у встановленому порядку необхідних документів безпосередньо від особи, яка відбуває покарання, або від представника особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням.

Адміністрація виправного закладу забезпечує зустріч засудженого з  представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови  для оформлення і подання необхідних документів через представника особи, яка відбуває покарання.

Водночас відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління  Пенсійного фонду України 25.11.2005  № 22-1, до заяви про призначення пенсії по інвалідності додається, серед іншого, виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК).

Особливості проведення медико-соціальної експертизи засудженим (встановлення або переогляд групи інвалідності) визначено Порядком організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженим спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 № 1348/5/572.

Згідно із зазначеним Порядком, медико-соціальну експертизу повнолітнім засудженим проводять МСЕК відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317. Експертиза проводиться за направленням установ виконання покарань після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

За результатами експертизи МСЕК готує щодо засуджених, визнаних інвалідами, виписку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією, відповідну довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма № 157-1/о) та індивідуальну програму реабілітації інваліда.

МСЕК у триденний строк надсилає до установи виконання покарань, у якій відбуває покарання засуджений, визнаний інвалідом, довідку до акта огляду МСЕК та індивідуальну програму реабілітації і надсилає виписку з акта огляду МСЕК органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи виконання покарань  (для розгляду права на призначення пенсії) чи структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації (для розгляду права на призначення державної соціальної допомоги, що призначається замість пенсії) разом з індивідуальною програмою реабілітації інваліда.

Після надходження до установи виконання покарань довідки до акта огляду МСЕК, що підтверджує наявність у засудженого інвалідності, керівництво установи виконання покарань негайно вживає заходів щодо сприяння у призначенні або продовженні виплати пенсії чи державної соціальної допомоги, що призначається замість пенсії, шляхом надсилання письмового звернення про розгляд відповідних питань до органів Пенсійного фонду та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням установи виконання покарань.