Утримання коштів із пенсіонера у зв'язку з виявленням програмної (лічильної) помилки при розрахунку розміру пенсії є безпідставним

20/03/2014 11:04

Провадженням Уповноваженого з прав людини за зверненням Миколи П. з м. Києва у справі про забезпечення його права на належне пенсійне забезпечення встановлено, що органом Пенсійного фонду України за місцем проживання заявника було виявлено програмну помилку при автоматичному відпрацюванні його пенсійної справи, унаслідок якої розмір пенсії виплачувався в помилково завищеному розмірі.

Комісією з вирішення питань, пов’язаних з призначенням, перерахунком та виплатою пенсій органу Пенсійного фонду України управління було прийнято рішення про утримання із заявника зайво виплачених коштів, відповідна переплата утримана в повному обсязі.

На думку Уповноваженого з прав людини, утримання з людини коштів у даному випадку є  небезпідставним, адже відповідно до норм Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” стягнення надміру виплачених пенсіонерові сум можливе лише у випадку зловживань з його боку або подання страхувальником недостовірних даних.

Аргументи органу Пенсійного фонду України щодо правомірності утримання із пенсіонера помилково нарахованих йому коштів з посиланням на вимоги ст. 1215 Цивільного кодексу України (передбачають можливість утримання безпідставно набутих сум пенсії, якщо вони виплачені в результаті рахункової помилки), оскільки відповідно до частини першої ст. 9 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових (складовою яких є загальнообов’язкове державне соціальне страхування, глава XVII Кодексу законів про працю України) та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

Наявність у ЦКУ зазначеного застереження, на думку Омбудсмена, цілком обґрунтовує необхідність застосування у наведеному випадку саме Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а не зазначеного Кодексу.

Для вжиття заходів щодо поновлення права Миколи П. на належне пенсійне забезпечення направлено відповідне звернення керівництву Пенсійного фонду України, за результатами розгляду якого останнім визнано неправомірним здійснення підлеглими органами відповідних утримань із пенсії чоловіка, незаконно утримані кошти йому повернуто.