Публікація на тему «Керівні принципи ООН з питань бізнесу і прав людини»

 З огляду на євроінтеграційні процеси в Україні, зокрема –у економічному секторі, питання дотримання та захисту прав людини від порушень зі сторони бізнес-структур набувають особливої актуальності у суспільній свідомості. Це зумовлено тим, що сучасний бізнес не обмежує свою діяльність національними кордонами і вільно пересувається у пошуках виробничих матеріалів, економічних та трудових умов.

З метою запобігання та припинення порушень прав людини, заподіяних у ході або унаслідок підприємницької діяльності, світовою спільнотою було прийнято ряд міжнародних актів і вагомих політико-правових рішень, у тому числі, але не виключно, Резолюцію Ради ООН з прав людини  № 17/4 про Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини (2011 р.).

Керівні принципи ООН являють собою комплексну систему, яка стимулює державу зробити свій внесок у забезпечення та захист прав людини у сфері бізнесу, шляхом оцінки поточної ситуації та вжиття необхідних заходів. Вони включають у себе 31 принцип, які спираються на три стовпи і охоплюють одночасно як механізми обов’язковості державних приписів, так і добровільні зобов’язання підприємств: 

• Перший стовп проголошує обов’язок держави захищати права людини;

• Другий стовп регламентує корпоративну відповідальність підприємств за дотримання прав людини, навіть у тих випадках, коли державна влада не здатна повною мірою забезпечити реалізацію та захист таких прав. Він доповнює державні механізми захисту та дозволяє попередити правопорушення, що скоєні унаслідок незнання та/або халатності;

• Третій стовп декларує принцип доступності та ефективності засобів правового захисту для жертв, який стосується одночасно і держави, і бізнес-структур та допомагає їм у формуванні послідовної, ефективної загальної системи, яка буде забезпечувати засоби захисту.

Одним із стратегічних напрямків діяльності Уповноваженого на 2019 рік було визначено стимулювання процесу імплементації Україною Керівних принципів ООН

 з питань підприємницької діяльності в аспекті прав людини.

Під егідою Уповноваженого було запроваджено консультативний процес (Експертні консультації високого рівня) стосовно концепції відповідальності бізнесу та держави щодо прав людини. Окрім того, Секретаріатом Уповноваженого взято безпосередню участь у проведенні Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу і прав людини в Україні, шляхом надання відповідних зауважень та рекомендацій, які було враховано.

На сьогодні, просування поваги до прав людини в сфері бізнесу для досягнення Цілей сталого розвитку визначено одним із напрямів діяльності Уповноваженого на

2020 рік.

Ураховуючи конституційний статус Уповноваженого у сфері захисту прав людини та широкий спектр повноважень, якими його наділено у зв’язку з провадженням ним діяльності, Уповноваженим взято на себе консолідуючу роль у процесі розробки ідей та комунікацій між зацікавленими сторонами та визначення конкретних кроків, які можуть бути застосовані урядом, правозахисними організаціями та суб’єктами підприємництва для реалізації їхніх обов’язків та відповідальності попереджувати порушення прав людини в процесі бізнес діяльності і надавати засоби захисту постраждалим особам, якщо такі порушення відбуваються.