Інформація про підрозділ

 

Департамент з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

        

      Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за додержанням соціальних, економічних та гуманітарних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення діяльності Уповноваженого у сфері цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави (далі – цивільний контроль).

 

Основні функції Департаменту

 

 • Здійснює моніторинг дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав людини і громадянина, надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення  прав і свобод людини.
 • Аналізує  державну політику, економічні, політичні, соціальні та інші процеси, які відбуваються в країні і за її межами, з питань, що належать до компетенції Департаменту, та готує відповідні пропозиції Уповноваженому.
 • Бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого.
 • Бере участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, проектів листів Уповноваженого з метою запобігання порушенням прав людини і громадянина або сприяння їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • Здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам у галузі соціально-економічних та гуманітарних прав людини.
 • Бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення і за дорученням Уповноваженого розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням соціально-економічних та гуманітарних прав людини або сприяння їх поновленню; готує проекти конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • Здійснює експертний аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, готує пропозиції щодо відкриття провадження Уповноваженого про порушення прав людини та здійснює реалізацію відкритих проваджень.
 • Здійснює опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірку (за необхідності з виїздом на місце) звернень громадян до Уповноваженого з питань, що належать до  компетенції Департаменту.
 • За дорученням Уповноваженого надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини та контролює розгляд таких звернень.
 • За дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану додержання прав людини органами державної влади та місцевого самоврядування.
 • За дорученням Уповноваженого роз’яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого.
 • В межах функцій Департаменту за дорученням Уповноваженого співпрацює з громадськими об’єднаннями та профспілковими організаціями, неурядовими громадськими організаціями.
 • За дорученням Уповноваженого здійснює у встановленому порядку прийом громадян.
 • Бере участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень за напрямом соціально-економічних та гуманітарних прав для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.
 • У разі виявлення підстав для притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого, а також порушення Закону України "Про звернення громадян" (права на звернення) ініціює процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 18840 та 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • Забезпечує своєчасну та якісну підготовку матеріалів для розділу "Соціальні, економічні та гуманітарні права" на офіційному сайті Уповноваженого.

 

Права Департаменту

 

 • Запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи та матеріали) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових та службових осіб.
 • Залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав науковців, експертів, представників  державних органів та органів місцевого самоврядування.
 • Вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності щодо дотримання прав людини підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, надання спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і підготовці відповідних висновків.
 • Запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення соціально-економічних та гуманітарних прав, а також щодо порушення права на інформацію та права на звернення.
 • Порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки.
 • Проводити без попереднього повідомлення виїзні та безвиїзні перевірки державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності щодо дотримання ними соціальних, економічних та гуманітарних прав та Закону України "Про звернення громадян". Вимагати та отримувати від керівника та/або посадових осіб суб’єкта перевірки сприяння проведенню перевірки, надання завірених підписом письмових пояснень.
 • Брати участь у судових засіданнях з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • Складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення Закону України "Про звернення громадян" (права на звернення).
 • Складати протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого.
 • Здійснювати фото-, відеофіксацію та аудіозапис під час здійснення моніторингів та складання протоколів.
 • Залучати для складання протоколів осіб, присутніх при виявленні правопорушення.
 • За дорученням Уповноваженого працівники Департаменту мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством, й в інших випадках, визначених Уповноваженим.
 • Використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату.
 • Брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав людини, що проводяться у Секретаріаті, а також за дорученням Уповноваженого – у заходах, що проводяться в інших органах влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та профспілковими організаціями.