Відділ з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

12/03/2014 16:05

Відділ з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Основним завданням Відділу є забезпечення  здійснення парламентського контролю за дотриманням прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб.

Основні функції Відділу

 • Здійснює моніторинг дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, готує пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів.
 • Аналізує соціальні, політичні та інші процеси, що відбуваються в країні, щодо дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та готує відповідні пропозиції Уповноваженому.
 • Здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів щодо узгодження зі стандартами в галузі дотримання прав внутрішньо переміщених осіб.
 • Здійснює експертний аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • За дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану додержання прав людини державними органами та органами місцевого самоврядування, готує з цих питань аналітично-інформаційні матеріали та вносить пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів спрямованих на забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб.
 • Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, готує пропозиції Уповноваженому щодо відкриття провадження та здійснює реалізацію відкритих проваджень.
 • Здійснює опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірку, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян до Уповноваженого з питань компетенції Відділу.
 •   Готує роз’яснення заходів, що має вжити особа, яка подала звернення до Уповноваженого.
 • Забезпечує підготовку матеріалів для щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого та інших документів з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
 • Бере участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, здійснює підготовку подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, листів, роз’яснень, тощо з метою запобігання порушенням прав внутрішньо переміщених осіб або сприяння їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • У межах функцій Відділу за дорученням Уповноваженого, Керівника Секретаріату, представника Уповноваженого (далі – керівництво) співпрацює з неурядовими організаціями.
 • За дорученням керівництва здійснює в установленому порядку прийом громадян.
 • У разі виявлення підстав для притягнення до адміністративної відповідальності складає протоколи про адміністративні порушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого та порушення Закону України «Про звернення громадян» (права на звернення).
 • Проводить підготовку, оформлення та передачу до суду матеріалів про адміністративні правопорушення.
 • За напрямком свої діяльності бере участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень для висвітлення їх на офіційному веб-сайті Уповноваженого, а також матеріалів для відповідних розділів на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

Права Відділу

 

 • Перевіряти стан додержання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування, вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері.
 • Запитувати й одержувати документи від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань,  підприємств,  установ, організацій незалежно від форми власності, в тому числі          органах прокуратури.

Доступ до інформації, пов’язаної із службовою та державною таємницями, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

 • Безперешкодно і без попереднього повідомлення про час і мету відвідувати державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також отримувати інформацію стосовно забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та з інших питань, що належать до компетенції Відділу.
 • За дорученням керівництва вимагати від посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій незалежно від форм власності сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, визначення спеціалістів для участі у проведенні перевірок.
 • За дорученням керівництва залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання прав людини за відкритим провадженням про порушення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб працівників Секретаріату, науковців, міжнародних експертів, представників державних органів, органів місцевого самоврядування і громадськості.
 • За дорученням керівництва готувати пропозиції щодо порушення перед керівниками державних органів та органів місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки.
 • У визначеному Уповноваженим порядку уповноважені особи Відділу мають право  складати  протоколи про адміністративні порушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого  або представників Уповноваженого, порушення Закону України «Про звернення громадян» (права на звернення).
 • Здійснювати аудіо запис, проводити фото та відеофіксацію під час проведення моніторингів, перевірок, складання протоколів про адміністративні правопорушення.
 • Залучати для складання протоколів осіб, присутніх під час виявлення правопорушення.
 • За дорученням Уповноваженого працівники Відділу мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані законодавством України.
 • Використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату.
 • Брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням керівництва – у заходах, що проводяться в інших державних органах та органах місцевого самоврядування.