Соціальні, економічні та гуманітарні права

Департамент з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

 

Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за додержанням соціальних, економічних та гуманітарних прав і свобод людини і громадянина.

 

Департамент відповідно до покладеного на нього завдання:

 • здійснює моніторинг дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав людини і громадянина, надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення  прав і свобод людини;
 • аналізує економічні, політичні, соціальні та інші процеси, які відбуваються в країні і за її межами, з питань, що належать до компетенції Департаменту,  та готує відповідні пропозиції Уповноваженому;
 • бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;
 • бере участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, проектів листів та інших актів реагування Уповноваженого з метою запобігання порушенням прав людини і громадянина або сприяння їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам у галузі соціально-економічних та гуманітарних прав людини;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням соціально-економічних та гуманітарних прав людини або сприяння їх поновленню;
 • здійснює експертний аналіз проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав людини та здійснює реалізацію відкритих проваджень;
 • здійснює опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірку, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян до Уповноваженого з питань компетенції Департаменту;
 • за дорученням Уповноваженого надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини та контролює розгляд таких звернень;
 • за дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану додержання прав людини органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • за дорученням Уповноваженого роз’яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого;
 • в межах функцій Департаменту за дорученням Уповноваженого співпрацює з неурядовими громадськими організаціями;
 • за дорученням Уповноваженого здійснює у встановленому порядку прийом громадян;
 • бере участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень за напрямом соціально-економічних та гуманітарних прав для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

 

Права Департаменту

 • запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;
 • залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав людини науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • за дорученням Уповноваженого вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності щодо дотримання прав людини підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;
 • за дорученням Уповноваженого запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення соціально-економічних та гуманітарних прав;
 • за дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки;
 • за дорученням Уповноваженого працівники Департаменту мають право діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством, й в інших випадках, визначених Уповноваженим;
 • використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав людини, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням Уповноваженого – у заходах, що проводяться в інших органах влади та місцевого самоврядування.