Інформація про підрозділ

 

Відділ забезпечення діяльності регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

 

 

Основним завданням Відділу є забезпечення ефективної діяльності Уповноваженого та доступу особи до правозахисних механізмів, що здійснюються Уповноваженим, на місцевому рівні, у тому числі здійснення контролю за дотриманням права на інформацію та права на звернення, виконання функцій із судового представництва та реалізація функцій національного превентивного механізму.

 

Основні функції Відділу

 

 • здійснення моніторингу додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, надання пропозицій Уповноваженому щодо забезпечення прав і свобод людини;
 • участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, здійснення підготовки подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових і службових осіб для вжиття відповідних заходів з метою усунення виявлених порушень прав і свобод людини та здійснювати контроль за їх реалізацією;
 • вжиття заходів щодо реалізації положень Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;
 • здійснення моніторингу чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів щодо їх відповідності стандартам у галузі прав людини;
 • підготовка пропозиції щодо розробки законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням прав і свобод людини або сприяння їх поновленню;
 • підготовка пропозицій щодо відкриття проваджень у справах про порушення прав і свобод людини та здійснення реалізації відкритих проваджень;
 • направлення звернень громадян за належністю до територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;
 • участь у перевірках стану додержання прав і свобод людини територіальними органами (підрозділами) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;
 • роз’яснення заходів, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого;
 • у разі виявлення підстав для притягнення до адміністративної відповідальності складання протоколи про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого та представників Уповноваженого відповідно до статті 18840 КУпАП, порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до статті 18839 КУпАП, порушення Законів України «Про звернення громадян» (права на звернення) та «Про доступ до публічної інформації», ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також іншого порушення Закону України «Про доступ до судових рішень» відповідно до статті 2123 КУпАП;
 • проведення підготовки, оформлення та передачі до суду матеріалів про адміністративні правопорушення;
 • за напрямком свої діяльності участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень для висвітлення їх на офіційному веб-сайті Уповноваженого, а також матеріалів для відповідних розділів на офіційному веб-сайті Уповноваженого;
 • забезпечення взаємодії Уповноваженого із неурядовими організаціями;
 • забезпечення організації та здійснення прийому громадян;
 • забезпечення діяльності громадської ради при регіональному представництві Уповноваженого.

            

Права Відділу

 • запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;
 • безперешкодно і без попереднього повідомлення про час і мету відвідувати державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також отримувати інформацію стосовно забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та з інших питань, що належать до компетенції Відділу;
 • залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань науковців і спеціалістів, а також працівників територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб міжнародних експертів;
 • готувати проекти подань та листів до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, народних депутатів України, Генерального прокурора України, керівників центральних органів виконавчої влади, які подаються на розгляд Уповноваженому, керівництву Секретаріату та його самостійних структурних підрозділів;
 • порушувати перед керівниками територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб, питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого у встановлені строки;
 • у визначеному Уповноваженим порядку уповноважені особи Відділу мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого та представників Уповноваженого відповідно до статті 18840 КУпАП, порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до статті 18839 КУпАП, порушення Законів України «Про звернення громадян» (права на звернення) та «Про доступ до публічної інформації», ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також іншого порушення Закону України «Про доступ до судових рішень» відповідно до статті 2123 КУпАП;
 • здійснювати аудіо запис, проводити фото та відео фіксацію під час проведення моніторингів, перевірок, складання протоколів про адміністративні правопорушення;
 • залучати для складання протоколів осіб, присутніх під час виявлення правопорушення;      
 • за дорученням Уповноваженого діяти від імені Уповноваженого та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством України;
 • ознайомлюватися з документами та отримувати їх копії в територіальних органах (підрозділах) центральних органів виконавчої влади, інших державних органах, у тому числі Служби безпеки України та органів прокуратури України, місцевих та апеляційних судах, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;
 • запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення прав особи;
 • використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням керівництва – у заходах, що проводяться в інших державних органах та органах місцевого самоврядування.