Стратегічний план співпраці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з міжнародними організаціями на 2013-2017 рр.

(Затверджено наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 3 квітня 2013 року)

        

Стратегічний план співпраці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з міжнародними організаціями (далі – Стратегічний план) визначає загальні принципи та пріоритетні завдання співробітництва з міжнародними урядовими, неурядовими організаціями, правозахисними коаліціями та мережами і спрямований на консолідацію спільних зусиль  для утвердження інституту Уповноваженого як в Україні, так і за її межами як механізму ефективного та дієвого контролю за дотриманням прав і свобод людини в Україні, а також їх захисту у контексті затвердження Стратегічного плану діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2013 – 2017 рр.

 

1.    Аналіз ситуації

 

Інституція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за п’ятнадцять років свого існування здобула авторитет і визнання на міжнародному рівні. Так, з 2009 р. інституція має акредитацію у Міжнародному координаційному комітеті національних інституцій з просування і захисту прав людини (МКК) за статусом “А” (повна відповідність Паризьким принципам), є членом Міжнародного та Європейського інститутів Омбудсмена.

З травня 2012 р. системно вживаються активні заходи в рамках співпраці Уповноваженого з прав людини з міжнародними організаціями, серед яких: ООН, Рада Європи, ЄС, ОБСЄ та ін. Укладено низку угод про співпрацю:

–       Угода про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Міжнародною організацією з міграції,
20 вересня 2012 р., а також План дій;

–       Угода про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ),
18 грудня 2012 р.;

–       Меморандум про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Координатором проектів ОБСЄ в Україні, 28 січня 2013 р.;

–       Меморандум про співробітництво між Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Міжнародною організацією праці (МОП), 20 лютого 2013 р.;

–       Меморандум про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі,
1 березня 2013 р.

Водночас ефективна імплементація згаданих угод вимагає розробки та виконання відповідних (річних або дворічних) планів дій, які мають містити конкретні узгоджені заходи та строки їх проведення.

Проведено низку важливих зустрічей і консультацій з керівництвом ключових регіональних і міжнародних організацій, зокрема: Верховним комісаром ООН з прав людини, Генеральним секретарем Ради Європи, Комісаром Ради Європи з прав людини та ін. За їх результатами досягнуто конкретні домовленості щодо посилення взаємодії Уповноваженого з прав людини з міжнародними організаціями в рамках багатосторонніх та двосторонніх проектів і програм, а також щодо сприяння підвищенню потенціалу інституції, зокрема у сфері реалізації функцій Національного превентивного механізму та захисту персональних даних.

Значна увага приділяється співробітництву з Радою ООН з прав людини а рамках процедури Універсального періодичного огляду, а також з  договірними органами ООН щодо імплементації Україною міжнародних стандартів у галузі прав людини, закріплених, перш за все, у відповідних міжнародних документах. Продовження та розвитку потребує практика подання Уповноваженим з прав людини альтернативних доповідей до Ради з прав людини і конвенційних органів ООН, активна участь у засіданнях цих органів, під час яких розглядаються періодичні (первинні) урядові доповіді України.

Важливо спільно з міжнародними організаціями інтенсифікувати роботу, спрямовану на сприяння приєднанню України до ключових міжнародних інструментів у галузі прав людини, наприклад, таких, як Факультативний протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 2008 р., Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 р.

У грудні 2012 р. інституція Уповноваженого з прав людини подала заявку щодо набуття членства у Європейській мережі Омбудсманів з прав дитини (ENOC), яка наразі розглядається. Відповідно до пункту 4.5.4 Плану діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2013–2017 рр., затвердженого наказом Уповноваженого з прав людини від 08.01.2013 р. №1/02-13, протягом зазначеного періоду має продовжуватися робота щодо набуття інституцією членства в інших міжнародних організаціях, якщо таке членство сприятиме підвищенню ефективності її діяльності.

У 2014 р. інституція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини має пройти процедуру переакредитації в МКК, що вимагатиме підготовки відповідної документації та своєчасного подання заяви.

 

2.    Пріоритетні завдання

 

Для забезпечення ефективної співпраці з міжнародними організаціями у визначених пріоритетних сферах діяльності Уповноваженого з прав людини необхідно:

 

  1. активізувати співпрацю з ОБСЄ та БДІПЛ/ОБСЄ, МОМ, МОП, ЮНІСЕФ та іншими міжнародними організаціями в рамках укладених угод про співробітництво;
  2. активізувати та поглибити співпрацю з урядовими міжнародними організаціями та їх органами і посадовими особами, зокрема, ООН (Офіс Верховного комісара з прав людини, Рада з прав людини, договірні органи та спеціальні процедури та ін.), Радою Європи (Комісар з прав людини, Генеральний директорат з прав людини і верховенства права, моніторингові органи, Європейський суд з прав людини, Венеціанська комісія), ОБСЄ, ЄС, шляхом реалізації спільних проектів та програм, участі у багатосторонніх тематичних програмах тощо;
  3. спільно з міжнародними організаціями просувати приведення законодавства України і правозастосовної практики у відповідність до міжнародних стандартів у галузі прав людини;
  4. розвивати взаємодію з об’єднаннями та мережами національних інституцій з прав людини, зокрема, у разі доцільності, набувати у них членства (підтримувати членство);
  5. поглибити співробітництво з міжнародними донорськими організаціями, зокрема фондами та агенціями, які працюють у галузі прав людини та розвитку демократії;
  6. налагодити співробітництво та обмін інформацією з міжнародними неурядовими правозахисними організаціями, серед яких: Amnesty International, Human Rights Watch, Article XIX, Penal Reform International, Privacy International, La-Strada та ін.

 

3.    Очікувані результати

 

         Імплементація заходів, передбачених цим Стратегічним планом, дозволить оптимізувати співробітництво Уповноваженого з прав людини з міжнародними організаціями, зробить його більш системним та орієнтованим на результат. Це, у свою чергу, сприятиме досягненню стратегічних цілей і виконанню пріоритетних завдань Уповноваженого та розбудові інституційної спроможності інституту Уповноваженого з прав людини.

 

4.    Моніторинг і контроль

 

         Моніторинг імплементації цього Стратегічного плану покладається на Управління міжнародного співробітництва, контроль за його виконанням здійснюється керівництвом Секретаріату Уповноваженого з прав людини.

 

5.    Механізм імплементації

 

         Механізмом імплементації цього Стратегічного плану є план заходів співробітництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з міжнародними організаціями, в якому визначені напрями діяльності, відповідні заходи, строки їх проведення та відповідальні особи (додаток).