Управління адміністративно-господарського забезпечення

05/03/2014 17:54

Управління адміністративно-господарського забезпечення

Основні завдання Управління:

 • організація матеріально-технічного забезпечення Секретаріату для створення належних умов його функціонування;
 • проведення робіт з підтримання у належному стані адміністративної будівлі, капітального будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту будинку;
 • впровадження та забезпечення ефективного використання сучасних електронних інформаційних систем, обслуговування локальних комп'ютерних та телефонних мереж;
 • забезпечення ремонту і обслуговування комп'ютерної оргтехніки;
 • організація роботи технічного та обслуговуючого персоналу Секретаріату;
 • організація роботи автомобільного транспорту, забезпечення його належного утримання та раціонального використання.

Основні функції Управління:

 • узагальнення заявок структурних підрозділів Секретаріату на всі види матеріально-технічного забезпечення та складання планів щодо матеріально-технічного забезпечення Секретаріату, ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки і оргтехніки;
 • здійснення поточного матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів Секретаріату;
 • організація закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, розроблення проектів та укладання відповідних договорів;
 • підготовка в установленому порядку актів на списання з балансу обладнання та інших матеріальних цінностей;
 • забезпечення потреби в автотранспортних засобах та належного їх утримання;
 • складання планів та організація ремонтних робіт адміністративного будинку Секретаріату, контроль за їх здійсненням;
 • вжиття заходів щодо утримання в належному санітарному та протипожежному стані приміщень та прилеглих територій;
 • забезпечення дотримання правил протипожежної безпеки та контролю виконання техніки безпеки, створення безпечних умов праці, виконання вимог нормативних актів про охорону праці у Секретаріаті;
 • контроль за дотримання правил технічної експлуатації будівель, споруд і обладнання;
 • забезпечення належного утримання та експлуатації службових приміщень, організація технічного обслуговування засобів зв'язку, системи енергозабезпечення, водопостачання, сантехніки та опалення;
 • організація роботи та правильного використання автомобільного транспорту;
 • організація роботи по прийманню, збереженню і відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складу Секретаріату;
 • забезпечення контролю за дотриманням суворого режиму заощадження у використанні матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів;
 • впровадження та забезпечення ефективного використання сучасних електронних інформаційних систем на базі новітніх інформаційних технологій;
 • забезпечення технічного обслуговування локальних мереж Секретаріату, комп'ютерної техніки та периферійного обладнання;
 • організація придбання комп'ютерного, мережевого обладнання та комплектуючих до нього;
 • участь у підготовці пропозицій та специфікацій поставок комп'ютерної техніки;
 • координація діяльності підрозділів Секретаріату з питань комп'ютеризації;
 • підготовка пропозицій по раціональному розподілу та використанню комп'ютерної техніки Секретаріату;
 • підготовка статистичних звітів по комп'ютерній техніці та програмному забезпеченню Секретаріату;
 • перевірка обґрунтованості проведення робіт по заміні комплектуючих та витратних матеріалів для комп'ютерної техніки та периферійного обладнання;
 • здійснення контролю за використанням комп'ютерної та іншої техніки, мережевого та периферійного обладнання Секретаріату;
 • господарське та організаційно-технічне забезпечення колегій, нарад, семінарів та інших заходів, які проводяться в Секретаріаті;
 • забезпечення контрольно-пропускного режиму та охорони об'єкту;
 • здійснення контролю за підготовкою вихідних даних для проектування, реконструкції, капітального будівництва та капітального ремонту;
 • належне оформлення договорів з підрядними та проектними організаціями;
 • замовлення проектно-кошторисної документації, підготовка необхідних матеріалів для укладання договорів, контроль за виконанням договірних умов, прийняття документації по акту, підготовка до погодження і затвердження кошторисної документації та титулів будови;
 • забезпечення доступу до публічної інформації.

Права Управління:

 • одержувати від центральних органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів Секретаріату документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань та функцій;
 • представляти за дорученням керівника Секретаріату інтереси Управління у взаємовідносинах з підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції Управління;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань, які стосуються компетенції Управління, що проводяться в Секретаріаті, та в інших державних органах;
 • скликати наради з питань, що належать до компетенції Управління;
 • створювати в межах своєї компетенції робочі групи, комісії та брати участь у їх роботі.