Угоди, договори, меморандуми

Вівторок, 06 Березня, 12:23, 2012 р.

Угода про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Міжнародною організацією з міграції (МОМ)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в особі Ніни Іванівни Карпачової, яка діє на підставі ст.55 Конституції України, Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», та Міжнародна організація з міграції (МОМ) в особі Голови Представництва МОМ в Україні Манфреда Профазі, який діє на підставі Статуту МОМ (надалі – Сторони), уклали цю Угоду про таке:

Понеділок, 13 Лютого, 12:17, 2012 р.

Угода про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Уповноваженим з прав людини у Республіці Казахстан

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини і Уповноважений з прав людини у Республіці Казахстан, далі - "Сторони", керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, Факультативними протоколами до них, а також іншими міжнародними документами Організації Об'єднаних Націй у галузі прав людини, учасницями яких є країни Сторін, виходячи із загального розуміння завдань щодо забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод людини, поваги до них і дотримання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами України та Республіки Казахстан, керуючись бажанням встановити взаємовигідне співробітництво між Сторонами з метою обміну найкращим досвідом у галузі захисту прав людини, а також надання одна одній консультативного і практичного сприяння, домовилися про таке: