Перелік документів для участі в конкурсі

11/10/2016 15:33

заяву про участь у конкурсі, яка обов'язково містить прізвище, ім'я та по батькові претендента, адресу місця фактичного проживання, номер телефону, назву посади, на яку претендує кандидат, особистий підпис та дату подання заяви;

автобіографію;

- мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію трудової книжки (за наявності);

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

- довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання членом Комісії;

заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України "Про очищення влади";

згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

- копію довідки про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).