Інформація про підрозділ

Напрям очолює Представник Уповноваженого з питань зв'язків із громадськістю та інформаційних технологій

 


Управління зв'язків із громадськістю та інформаційних технологій є самостійним структурним підрозділом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Управління складається з двох відділів – відділ зв'язків із громадськістю та відділ інформаційних технологій.

 

Основні завдання управління:

 

1. Вироблення дійової стратегії і комунікації Уповноваженого із засобами масової інформації (далі – ЗМІ) та інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС).

2. Розвиток проактивного моніторингу із залученням до цієї діяльності ІГС, експертів та соціологів.

3. Реалізація інформаційної політики Уповноваженого та Секретаріату, популяризація їхньої діяльності.

4. Підготовка інформаційних матеріалів, що стосуються діяльності Уповноваженого та Секретаріату.

5. Поширення у ЗМІ та у соціальних мережах інформації про діяльність Уповноваженого та Секретаріату, відкриття проваджень щодо порушення прав і свобод людини чи їх відновлення, акти реагування для вжиття органами державної влади та органами місцевого самоврядування заходів для усунення виявлених порушень тощо.

6. Організація підготовки щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого.

7. Проведення інформаційного моніторингу ЗМІ щодо діяльності Уповноваженого, Секретаріату та стану дотримання прав і свобод людини і громадянина, надання пропозицій Уповноваженому щодо вжиття заходів за фактами порушення прав і свобод людини, про що стало відомо зі ЗМІ.

8. Аналіз економічних, політичних, соціальних та інших процесів, що відбуваються в країні та за її межами, стосовно захисту прав і свобод людини.

9. Організація та проведення правоосвітніх заходів, створення та реалізація освітніх проектів у галузі захисту прав людини.

10. Сприяння правовій поінформованості населення.

11. Ведення та підтримка офіційного веб-сайту Уповноваженого.

12. Проведення з допомогою ІГС навчальних заходів для журналістів.

 

Управління виконує такі основні функції:

 

1. Активно використовує різноманітні засоби (кампанії, конкурси, соціальні медіа тощо) для посилення обізнаності громадськості про діяльність Уповноваженого та забезпечує широке інформування різноманітних цільових аудиторій.

2. Здійснює підготовку інформаційних матеріалів щодо діяльності Уповноваженого, Секретаріату та Представників Уповноваженого.

3. Забезпечує організацію та проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», «гарячих ліній» тощо за участю Уповноваженого, Представників Уповноваженого та фахівців Секретаріату.

4. Забезпечує організацію виступів (інтерв’ю) Уповноваженого, Представників Уповноваженого та фахівців Секретаріату у ЗМІ.

5. Створює та розміщує на офіційному веб-сайті Уповноваженого інформаційні матеріали про діяльність Уповноваженого, Секретаріату та їхню співпрацю з неурядовими громадськими організаціями.

6. Збирає та узагальнює інформацію щодо діяльності Секретаріату Уповноваженого, керівників структурних підрозділів та працівників Секретаріату, регіональних представництв, Консультативної Ради, створених експертних рад, та інших дорадчих органів при Уповноваженому та забезпечує її публічне висвітлення.

7. Отримує, обробляє, аналізує та узагальнює інформацію щодо захисту прав людини та готує відповідні аналітичні звіти та огляди.

8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням прав людини або сприяння їх поновленню.

9. Забезпечує надання методологічної допомоги підрозділам Секретаріату.