Стратегія комунікативної політики Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

I. Стратегічні цілі

 

Стратегічна ціль 1: Забезпечення прозорості і публічності в діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Секретаріату Уповноваженого.

- регулярне інформування громадськості та ЗМІ про діяльність Уповноваженого та Секретаріату Уповноваженого, новини правозахисної спільноти та стан дотримання прав і свобод людини;

- забезпечення тісної взаємодії з регіональними представництвами Уповноваженого та регіональними координаторами Уповноваженого зі зв’язків із громадськістю щодо всебічного висвітлення їхньої діяльності та діяльності Уповноваженого у центральних та регіональних ЗМІ;

- забезпечення безперешкодного доступу до Секретаріату Уповноваженого представників ІГС та ЗМІ.

 

Стратегічна ціль 2: Забезпечення тісної співпраці та ефективної взаємодії Уповноваженого та Секретаріату Уповноваженого з ІГС та правозахисною спільнотою.

- здійснення спільних з ІГС моніторингів та досліджень стану дотримання прав людини;

- залучення представників ІГС до підготовки Щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого;

- проведення спільних заходів (круглих столів, семінарів, тренінгів тощо) та надання організаційної та інформаційної підтримки ініціативам та заходам ІГС, що здійснюються спільно або за підтримки Секретаріату Уповноваженого.

 

Стратегічна ціль 3: Здійснення просвітницької та правоосвітньої діяльності, спрямованої на набуття громадянами необхідних знань у сфері прав і свобод людини та популяризацію механізмів їх захисту.

- реалізація правоосвітніх і інформаційних кампаній, проектів та роз’яснювальних програм, а також розробка та розміщення текстових та аудіовізуальних матеріалів правозахисної спрямованості;

- проведення освітніх заходів для журналістів у сфері захисту прав людини;

- розвиток співпраці з міжнародними організаціями та міжнародними проектами в інформаційному забезпеченні захисту прав людини.

 

II. Способи комунікації

1) прес-конференції, брифінги, інтерв’ю, коментарі, тематичні зустрічі з питань діяльності Уповноваженого та Секретаріату Уповноваженого, а також стану дотримання прав і свобод людини;

2) роз’яснення і консультації для журналістів з питань захисту прав і свобод людини;

3) опитування;

4) мультимедійні матеріали (аудіо- та відеозаписи інтерв’ю, коментарі тощо);

5) інтерактивне спілкування з користувачами Інтернету та соціальних мереж;

6) тематичні інтернет-конференції;

7) ведення блогів;

8) взаємодія зі спорідненими інтернет-ресурсами;

9) створення тематичних радіо та/або телевізійних програм, присвячених захисту прав людини;

10) спільні заходи з представниками ІГС (зустрічі, робочі групи, конференції, круглі столи, тренінги тощо);

11) взаємодія з журналістами, які спеціалізуються на правозахисній тематиці;

12) створення просвітницьких рубрик, присвячених захисту прав людини у друкованих ЗМІ.

 

ІІІ. Канали комунікації

1) офіційний інтернет-сайт Уповноваженого;

2) електронні соціальні медіа – сторінка Уповноваженого у мережі Фейсбук;

3) електронні ЗМІ (Інтернет, телебачення та радіо);

4) регіональні телерадіокомпанії та друковані ЗМІ;

5) Інтернет-сторінки і портали ІГС;

6) друковані ЗМІ.

 

IV. Принципи взаємодії з ІГС та правозахисною спільнотою

 

1. Сприяння дотриманню і захисту прав людини і основоположних свобод в Україні:

- підтримка діяльності правозахисників - представників ІГС та сприяння розвитку правозахисних ІГС;

- забезпечення неухильного дотримання прав і свобод людини органами влади і місцевого самоврядування, їх посадовими особами;

- співпраця з представниками ІГС у сфері покращення загальної ситуації з дотримання прав людини і основоположних свобод (моніторинг стану дотримання прав і свобод, превенція порушень прав людини, відновлення порушених прав, правоосвітня діяльність тощо);

- спільна з ІГС розробка програм, які стосуються викладання і дослідження питань, пов’язаних із дотриманням прав людини і основоположних свобод;

 

2. Сприяння приведенню законодавства у відповідність до міжнародних стандартів:

- врахування Уповноваженим пропозицій представників правозахисних ІГС під час підготовки рекомендацій стосовно внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів;

- обговорення підготовлених ІГС пропозицій на засіданнях Консультативної ради при Уповноваженому та експертних рад при Представниках Уповноваженого.

 

3. Прозорість співпраці Офісу Уповноваженого та ІГС:

- відкрита і прозора інформаційна політика;

- регулярне висвітлення на офіційному сайті Уповноваженого матеріалів про діяльність ІГС та їх співпрацю з Уповноваженим;

- здійснення спільної інформаційно-освітньої діяльності з питань дотримання прав людини і основоположних свобод;

- забезпечення громадського моніторингу діяльності Секретаріату Уповноваженого.