Модель «Омбудсман +»

У 2012 році, після тривалого громадського обговорення за участю провідних національних та міжнародних експертів було прийнято рішення щодо запровадження в Україні національного превентивного механізму у форматі «Омбудсмен +», яка передбачає здійснення моніторингових візитів до місць несвободи працівниками Секретаріату Уповноваженого з прав людини та активістів громадянського суспільства. Зазначена модель не зазнала змін й у 2013 році

 

 

НПМ за моделлю “Омбудсмен +” в Україні

 

Як можна побачити зі схеми, до основних елементів моделі “Омбудсмен +” належать:

-     центральний офіс Омбудсмена;

-     регіональні представники Омбудсмена;

-     Експертна рада з питань реалізації національного превентивного механізму;

-     неурядові правозахисні організації, відібрані Омбудсменом для здійснення окремих функцій НПМ;

-     монітори (індивіди, які братимуть безпосередню участь у моніторингових візитах від громадськості).

Три останні елементи (Експертна рада, неурядові організації та монітори) й утворюють так званий “+”, як невід’ємну складову моделі національного превентивного механізму, запровадження якої в Україні було розпочато у поточному році.

Розглянемо кожний з елементів системи та його функції детальніше.

 

Центральний офіс Омбудсмена

Омбудсмен – здійснює загальне керівництво та координацію всією системою національного превентивного механізму, моніторингові візити до місць несвободи, вносить акти реагування до органів державної влади з метою усунення виявлених в ході моніторингу порушень прав людини. Крім того, Омбудсман надає доручення конкретним особам (моніторам) на право здійснення моніторингових візитів до місць несвободи. Таке доручення надається терміном до одного року з можливістю продовження терміну його дії.

Департамент НПМ – є окремим структурним підрозділом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який реалізує свої функції на підставі Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” та Положення про Департамент (детальна інформація про Департамент наведена у відповідному розділі).

 

Регіональні представники Омбудсмена

Протягом 2013 року функціонувало 10 регіональних представництв Уповноваженого з прав людини, з яких 3 – штатні працівники Секретаріату Уповноваженого й 7 – представники Уповноваженого на громадських засадах (регіональні координатори по зв’язках Уповноваженого з громадськістю). Регіональні представники у 2013 році не залучалися до проведення самостійних візитів до місць несвободи в рамках реалізації НПМ. Ними здійснювалися виїзди до закритих установ різного профілю з метою перевірки конкретної інформації щодо можливих порушень прав та свобод людини.

Разом з тим, враховуючи надзвичайно велику кількість місць несвободи й, відповідно, необхідність збільшення регулярності та кількості моніторингових візитів, Уповноваженим було прийнято рішення щодо залучення у 2014 році регіональних представників до здійснення самостійних візитів до місць несвободи разом із громадськими моніторами. При цьому моніторинг буде здійснюватися з використанням єдиної методології НПМ, а звіти за результатами кожного візиту будуть направлятися до Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму для опрацювання та подальшого реагування.

 

Експертна рада з питань реалізації НПМ (див розділ про Експертну раду).

Монітори (особи, які беруть безпосередню участь у моніторингових візитах від громадськості)

Як монітори місць несвободи залучаються особи, які висловили бажання брати участь у моніторингових візитах й пройшли відповідний відбір.

Попередній відбір та навчання. Цей етап здійснюватиметься відібраною неурядовою організацією (НУО) на підставі договору з Омбудсменом. Кандидати, які успішно пройшли навчання, рекомендуватимуться Експертній раді для попереднього затвердження.

Розгляд кандидатур Експертною радою. Резюме кандидатів, які успішно пройшли навчання, розглядаються Експертною радою. За необхідності з потенційними кандидатами можливе проведення співбесіди. За результатами розгляду Експертна рада рекомендує Омбудсменові кандидатури моніторів від громадськості для остаточного затвердження.

Затвердження кандидатур Омбудсменом. Омбудсмен приймає остаточне рішення щодо затвердження кандидатур, поданих Експертною радою та, у разі позитивного рішення, надає персональні доручення на право здійснення моніторингових візитів до місць несвободи терміном на один рік з можливістю продовження терміну його дії. Під час здійснення моніторингового візиту монітор наділяється всіма правами, передбаченими Законом “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” в частині, що стосується діяльності національного превентивного механізму. Монітор зобов’язаний дотримуватися етичних принципів, розроблених та затверджених Експертною радою. У разі їх порушення Експертна рада може рекомендувати Уповноваженому з прав людини достроково припинити доручення. 

Протягом 2013 року базове навчання пройшли понад 150 моніторів від громадськості.