Право на інформацію

«Відкритість та прозорість влади, яка забезпечується зокрема шляхом оприлюднення та надання інформації за запитами, є однією з найважливіших гарантій становлення будь-якого демократичного суспільства.

Модернізація законодавства в сфері доступу до інформації про діяльність суб’єктів владних повноважень, зокрема ухвалення нової редакції Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації», стала важливим кроком на шляху покращення стану забезпечення права на публічну інформацію в Україні.

Реалізація права на доступ до публічної інформації – це гарантована національним законодавством та міжнародними правовими актами можливість кожного отримувати безпосередньо від суб’єктів владних повноважень, а також організацій, підприємств, громадських об’єднань, що виконують специфічні функції та/або повністю чи частково фінансується з бюджету, офіційні документи про їх діяльність та можливість знайомитися з відомостями про себе.

Дані положення передбачають значний набір інструментів, які дають змогу громадянам краще контролювати владу та захищати свої права, стають певним гарантом відкритості та прозорості органів державної та місцевої влади. Лише обізнане в своїх правах суспільство може здійснювати контроль за діяльністю влади та захищати свої права.

Доступ до публічної інформації є актуальним питанням, якому приділяє значну увагу громадянське суспільство. І попри, на перший погляд, належне законодавче закріплення цього права в національному законодавстві та ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорах, попереду ще тривала робота над вдосконаленням нормативно-правових актів, їх впровадженням та поширенням позитивної практики в цій сфері.

Право на доступ до публічної інформації потребує ефективного механізму контролю за його забезпеченням, яким є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.»