Національне законодавство

14/02/2014 10:54

Запобігання та протидія дискримінації

Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”

Кримінальний кодекс України (витяг)

Кодекс законів про працю України (витяг)


Постанова Кабінету Міністрів України “Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів” від 30.01.2013 № 61


Рівність прав та можливостей жінок і чоловіків

Закон України “Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків”

Указ Президента України “Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 26.07.2005 № 1135/2005

Постанова Кабінету Міністрів України “Про проведення ґендерно-правової експертизи” від 12.04.2006 № 504

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року” від 26.09.2013 № 717


Попередження насильства в сім’ї

Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”
Закон України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу” від 16.04.2003 № 616

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ “Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї” (із змінами) від 07.09.2009 № 3131/386

Спеціальні нормативно-правові акти

Закон України “Про національні меншини в Україні”

Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Указ Президента України “Про Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року” від 08.04.2013 № 201/2013

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року” від 11.09.2013 № 701-р

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року” від 11.05.2006 № 637