Сектор з питань ґендерної рівності

15/05/2014 10:27

Сектор з питань ґендерної рівності є структурним підрозділом Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Основним завданням сектору є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертне, аналітичне, контрольне та інше забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення контролю за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Основні функції сектору:
1. Здійснення моніторингу дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та підготовка пропозицій Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю в цій сфері.
2. Аналіз економічних, соціальних, політичних та інших процесів, що відбуваються в Україні та за її межами, з питань, що належать до компетенції сектору, і підготовка відповідних пропозицій Уповноваженому.
3. Вивчення та аналіз міжнародних нормативно-правових документів, законодавства іноземних країн, практики Європейського суду з прав людини та інших міжнародних судових установ з питань, що належать до компетенції сектору, та для реалізації його завдань.
4. Моніторинг та аналіз чинних законів та інших нормативно-правових документів, а також проектів законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
5. Підготовка пропозицій щодо розробки та, за дорученням Уповноваженого, керівників Секретаріату та Управління (далі – керівництво) – участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору.
6. Участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування та проектів листів Уповноваженого з метою запобігання порушенням рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, або сприяння їх поновленню, здійснення контролю за їх реалізацією.
7. Участь у підготовці матеріалів для щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого та інших документів з питань, що віднесені до компетенції сектору.
8. Опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірка, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян до Уповноваженого щодо порушень рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, підготовка пропозицій щодо відкриття провадження у справах, а також роз'яснення заходів, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого.
9. За дорученням керівництва – направлення звернень громадян щодо порушень рівності прав та можливостей жінок і чоловіків за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини та контроль за розглядом таких звернень.
10. Прийом громадян за дорученням керівництва та у встановленому порядку.
11. Участь у перевірках стану дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності за дорученням Уповноваженого.
12. Участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень з питань забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.
13. Співпраця в межах компетенції сектору з неурядовими громадськими та міжнародними організаціями за дорученням керівництва.
14. Виконання інших доручень керівництва.

Права сектору:
1. За дорученням керівництва запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (копії документів) від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових і службових осіб.
2. За дорученням керівництва безперешкодно і без попереднього повідомлення або узгодження відвідувати органи державної влади та місцевого самоврядування, заклади охорони здоров'я, заклади соціального захисту, навчальні та інші заклади з метою перевірки інформації про порушення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків.
3. За дорученням керівництва залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків науковців і спеціалістів, а також працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних експертів, представників неурядових громадських організацій тощо.
4. За дорученням керівництва запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі.
5. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що проводяться у Секретаріаті, та за дорученням керівництва – у заходах, що проводяться в інших органах влади, місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян тощо.
6. Користуватися в установленому порядку інформаційною, аналітичною та матеріально-технічною базою Секретаріату.