Відділ моніторингу та реагування з питань недискримінації

15/05/2014 10:26

Відділ моніторингу та реагування з питань недискримінації є структурним підрозділом Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Основним завданням відділу є організаційне, правове, консультативне, експертне, контрольне та інше забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням принципу недискримінації у різних сферах суспільних відносин, зокрема у приватній сфері, вжиття заходів щодо запобігання та протидії дискримінації., вжиття заходів щодо запобігання та протидії дискримінації.

Основні функції відділу:

1. Здійснення моніторингу дотримання принципу недискримінації в діяльності юридичних осіб публічного і приватного права та фізичних осіб в усіх сферах суспільних відносин, підготовка з цих питань матеріалів і пропозицій щодо вжиття заходів реагування Уповноваженого з метою забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина.

2. Ведення обліку та узагальнення інформації про випадки дискримінації в діяльності юридичних осіб публічного і приватного права та фізичних осіб в усіх сферах публічно- і приватноправових відносин.

3. Забезпечення обліку та опрацювання звернень до Уповноваженого громадян України, іноземців та осіб без громадянства з питань, віднесених до компетенції відділу, підготовка пропозицій щодо відкриття проваджень Уповноваженого на підставі звернень та реалізація відкритих проваджень Уповноваженого.

4. Підготовка пропозицій за результатами моніторингу дотримання принципу недискримінації щодо відкриття проваджень з ініціативи Уповноваженого, реалізація таких проваджень.

5. Участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, забезпечення підготовки проектів подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів та громадських об’єднань, а також проектів листів Уповноваженого з метою запобігання, протидії та усунення порушень принципу недискримінації або сприяння поновленню порушених внаслідок дискримінації прав і свобод людини і громадянина, здійснення контролю за їх реалізацією.

6. Направлення звернень за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини та контроль за розглядом таких звернень.

7. Підготовка роз’яснень щодо заходів, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого.

8. Здійснення в установленому порядку прийому заявників.

9. Участь у перевірках стану дотримання принципу недискримінації в діяльності юридичних осіб публічного і приватного права та фізичних осіб в усіх сферах публічно- і приватноправових відносин.

10. Складання протоколів про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого та представників Уповноваженого, порушення Закону України «Про звернення громадян» (права на звернення), оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, ознайомлення з протоколом особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, та забезпечення супроводу матеріалів про адміністративне правопорушення в суді.

11. Підготовка матеріалів для звернення до суду із заявами про дискримінацію в суспільних інтересах, забезпечення в порядку, встановленому законом, супроводу цих матеріалів в суді.

12. Підготовка висновків у справах про дискримінацію у разі звернення суду.

13. Забезпечення підготовки матеріалів для щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

14. Участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень з питань, що належать до сфери компетенції відділу, для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого або у його відповідних розділах.

15. Співпраця в межах компетенції відділу з міжнародними організаціями, відповідними органами інших країн та громадськими об’єднаннями.

16. Виконання інших доручень керівництва.