Відділ аналітики та інформаційно-просвітницької роботи з питань недискримінації

13/03/2017 10:46

Відділ аналітики та інформаційно-просвітницької роботи з питань недискримінації є структурним підрозділом Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Основним завданням відділу є інформаційно-аналітичне, організаційне, правове, консультативне, експертне та інше забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням принципу недискримінації у різних сферах суспільних відносин, зокрема у приватній сфері, вжиття заходів щодо запобігання та протидії дискримінації.

Основні функції відділу:

1. Вивчення та аналіз законодавства України, міжнародних нормативно-правових актів, законодавства іноземних країн, практики Європейського суду з прав людини та інших міжнародних судових установ з питань, що належать до компетенції відділу та необхідні для реалізації покладених нього завдань.

2. Моніторинг та аналіз чинних законів і підзаконних актів, а також їх проектів з метою встановлення їх відповідності принципу рівності та недискримінації.

3. Підготовка пропозицій за результатами моніторингу та аналізу законів і підзаконних актів щодо вжиття заходів реагування Уповноваженого з метою запобігання, протидії та усунення порушень принципу недискримінації в нормах і положеннях законодавства, приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів в галузі запобігання та протидії дискримінації.

4. Участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, забезпечення підготовки проектів подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів, громадських об’єднань і проектів листів Уповноваженого з питань, що віднесені до компетенції відділу, здійснення контролю за їх реалізацією.

5. Складання протоколів про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого та представників Уповноваженого, порушення Закону України «Про звернення громадян» (права на звернення), оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, ознайомлення з протоколом особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, та забезпечення супроводу матеріалів про адміністративні правопорушення в суді.

6. Підготовка матеріалів для звернення до суду із заявами про дискримінацію в суспільних інтересах, забезпечення в порядку, встановленому законом, супроводу цих матеріалів в суді.

7. Підготовка висновків у справах про дискримінацію у разі звернення суду.

8. Підготовка пропозицій щодо розробки та участь у розробці проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

9. Аналіз економічних, соціальних, політичних та інших процесів в Україні з питань, що належать до компетенції відділу, підготовка на основі аналізу інформаційно-аналітичних матеріалів і пропозицій щодо підготовки рекомендацій Уповноваженого з питань застосування та припинення позитивних дій.

10. Аналіз практики застосування норм і положень законодавства про запобігання та протидію дискримінації судами, державними органами та органами місцевого самоврядування.

11. Планування, організація проведення та участь у проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань, що належать до компетенції відділу.

12. Підготовка роз’яснень щодо практичного застосування положень законодавства про запобігання та протидію дискримінації, інформаційно-просвітницьких матеріалів з цього та інших питань, що належать до сфери компетенції відділу.

13. Планування, організація проведення та участь у проведенні інформаційних і навчально-просвітницьких заходів (конференцій, круглих столів, лекцій, семінарів, тренінгів) з питань, що належать до сфери компетенції відділу.

14. Забезпечення підготовки матеріалів для щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

15. Участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень з питань, що належать до сфери компетенції відділу, для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого або у його відповідних розділах.

16. Співпраця в межах компетенції відділу з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн та громадськими об’єднаннями.

17. Виконання інших доручень керівництва.