Аналітичні та інформаційно-освітні матеріали

22/08/2019 12:00

Методичні рекомендації для юристів: Питання заборони та протидії дискримінації

Практичний посібник із аргументації у судових справах щодо дискримінації

Посібник з європейського антидискримінаційного права

Національні системи моніторингу дискримінації: огляд міжнародного досвіду

Презентація "Право на життя без насильства"

Запобігання та протидія дискримінації в Україні. Посібник для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування (завантажити)

Моніторинг національної судової практики розгляду судами кримінальних, цивільних справ і справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із вчиненням насильства в сім’ї

Комплексне дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості

Судове вирішення справ у спорах, пов'язаних із ґендерною дискримінацією (збірка кращих практик)

Підхід до запобігання та боротьби з насильством щодо жінок, домашнім насильством, вимагає формування політики, яка ґрунтується на фактах  (Додаток: Збір даних про випадки домашнього насильства, насильства щодо жінок)

Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок

Права ромських жінок, які живуть в Україні. Публікація проекту Жінки ООН «CEDAW в дії»

Права людини жінок, які живуть з ВIЛ в Україні. Дослідження проекту Жінки ООН «CEDAW в дії»

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) для молоді

Загальні рекомендації, ухвалені Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок №1-37

Доповідь про впровадження Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Секретаріат Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (ГРЕТА та Комітет Сторін)