Рекомендації міжнародних інституцій

Рішення Європейського суду з прав людини справа «М.Р. та Д.Р. проти України»

 
Резолюція ПАРЄ 2119 (2016) "Боротьба з надмірною сексуалізацією дітей" (Неофіційний переклад )

Рекомендації 2092 (2016) "Боротьба з надмірною сексуалізацією дітей" (Неофіційний переклад)

Заключні зауваження та рекомендації  Комітету ООН з прав дитини

Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо судочинства, дружнього до дитини

Керівні принципи політики Ради Єврпопи щодо комплексних національних стратегій із захисту дітей від насильства

Рекомендації 17 щорічної Генеральної Асамблеї Європейської мережі омбудсманів з питань дітей (Діти в русі - діти перш за все)

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)