Інформація про підрозділ

23/01/2015 11:10

Напрям очолює представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, та сім'ї

Відділ з питань дотримання прав дитини є структурним підрозділом Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням прав дитини.

Відділ відповідно до покладеного на нього завдання:

- здійснює моніторинг дотримання прав дитини та підготовку пропозицій Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення дотримання прав і свобод дитини;

- здійснює моніторинг засобів масової інформації щодо проблем дотримання прав дитини;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки та, за дорученням Уповноваженого, участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

- бере участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, проектів листів тощо з метою запобігання порушенням прав дитини або сприяння їх поновленню та здійсненні контролю за їх реалізацією;

- бере участь у підготовці матеріалів для щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого та інших документів з питань, що віднесені до компетенції відділу;

- розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав дитини та здійснює реалізацію відкритих проваджень;

- здійснює опрацювання, облік, вивчення або перевірку, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян до Уповноваженого з питань дотримання прав дитини;

- за дорученням Уповноваженого направляє звернення громадян за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини та контролює розгляд таких звернень;

- за дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану дотримання прав дитини органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності;

- співпрацює у межах функцій відділу з неурядовими громадськими та міжнародними організаціями;

- за дорученням Уповноваженого здійснює в установленому порядку прийом громадян;

- бере участь у підготовці інформаційних повідомлень для їх розміщення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

 Права відділу:

 - за дорученням керівництва запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (копії документів) від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових і службових осіб з питань, що належать до компетенції відділу;

- за дорученням керівництва безперешкодно відвідувати органи державної влади та місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, заклади соціального захисту, навчальні та інші дитячі заклади, приймальники-розподільники та інші установи, в яких перебувають діти,   та  отримувати інформацію щодо умов їх утримання та виховання;

- за дорученням керівництва залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання прав дитини науковців і спеціалістів, а також працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних експертів, представників неурядових громадських організацій;

- за дорученням керівництва запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;

- брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання прав дитини, що проводяться у Секретаріаті, та за дорученням керівництва – у заходах, що проводяться в інших органах влади та місцевого самоврядування;

- користуватися в установленому порядку інформаційною, аналітичною та матеріально-технічною базою Секретаріату.