Які звернення не підлягають розгляду Уповноваженим?

11/09/2018 15:35

1. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) не підлягають розгляду звернення:

  • подані пізніше ніж через рік після виявлення порушення прав і свобод людини та громадянина (за наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років);
  • які розглядаються судами (Уповноважений зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду;
  • порядок розгляду яких встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції, а також законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України;
  • без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство (таке звернення, визнається анонімним);
  • якщо вирішення питань, порушених у зверненні, не відноситься до компетенції Уповноваженого;
  • якщо розгляд звернення входить до компетенції іншого органу або особи (наприклад, звернення про роз’яснення рішення суду, порушення кримінальної справи);
  • якщо оскаржуються дії або бездіяльність приватноправової особи, яка не виконує публічних функцій.


2. Уповноважений не розглядає звернень та не надає консультації:

  • щодо спору між приватними особами, окрім випадків, коли особа є жертвою дискримінації;
  • у справах, в яких між тими ж сторонами з того ж предмету вже вступило в силу рішення суду;
  • якщо особа не скористалась можливістю захисту своїх прав доступними та ефективними засобами захисту (наприклад, якщо особа має право оскаржити рішення до вищестоящого органу чи до суду вищої інстанції або має можливість надати свої заперечення чи зауваження).


3. Уповноважений не розглядає повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті

4. Уповноважений не може розглядати направлені на електронну адресу звернення, що мають файли текстових документів, та які надіслані у вигляді додатку до електронного листа. У такому випадку заявнику необхідно буде з’явитись до Секретаріату Уповноваженого та підписати таке звернення

5. Уповноважений не переглядає законність і обґрунтованість процесуальних рішень прокурорів та органів досудового розслідування. 

6. Уповноважений не переглядає законність і обґрунтованість судових рішень, не відміняє та не змінює їх.

7. Уповноважений припиняє розгляд, якщо особа відмовляється вжити заходів, на яких було наголошено Уповноваженим.

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. Це не перешкоджає особі після усунення недоліків повторно звернутись до Уповноваженого

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.