Щодо вартості оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон

25/08/2019 14:34

Відповідно до чинного законодавства вартість цієї послуги складається з:

-     державного мита – 170 грн. (Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);

-     вартості послуг Державної міграційної служби України – 87,15 грн. (Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795);

-     вартості бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 120 грн. (Порядок надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»).

Питання оплати оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон дійсно було предметом розгляду Верховного Суду України.

У своїх постановах від 3 та 17 грудня 2013 року Верховний Суд України дійшов висновку, що сплата установленого Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (далі – Декрет) державного мита покриває вартість витрат, пов’язаних із учиненням міграційною службою дій щодо видачі громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон (у тому числі й вартість бланка). Тому міграційна служба не вправі вимагати повторної оплати тих самих дій (послуг) на підставі іншого нормативно-правового акта.

Відповідно до частини першої статті 2442

Кодексу адміністративного судочинства України рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність з рішенням Верховного Суду України.

Таким чином, наразі відмова органів Державної міграційної служби України у оформленні та видачі паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з неподанням документів, що підтверджують оплату платежів, передбачених вищезазначеними постановами Кабінету Міністрів України, може бути оскаржена до суду, рішення якого має відповідати вищевказаній позиції Верховного Суду України.

 

Посилання на нормативно-правові акти:

Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

Кодекс адміністративного судочинства України

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»