Як забезпечити право людини на оперативне отримання суспільно-важливої інформації?

26/03/2020 12:43

Право на доступ до інформації є конституційним правом людини і громадянина, в умовах відсутності якого неможливе належне забезпечення інших прав людини, у тому числі і право захищати своє життя і здоров’я.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

В розвиток конституційних положень Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає низку гарантій з отримання суспільно-важливої інформації, зокрема стислі строки для її надання.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Після отримання такого запиту відлік строку, протягом якого має бути надана відповідь, розпочинається з наступного дня, а його тривалість не переривається та не залежить від вихідних чи святкових днів. Тобто розпорядник зобов’язаний опрацьовувати такий запит у неробочі дні.

Більш того, при наданні особі такої інформації плата за копіювання та друк не стягується.

Водночас потрібно враховувати, що запитувач такої інформації повинен вмотивовано аргументувати наявність суспільного інтересу та потребу у невідкладності опрацювання такого запиту. Відсутність належного обґрунтування щодо термінового розгляду запиту може стати однією з підстав для його розгляду в загальному порядку, тобто протягом 5-ти робочих днів.

У разі виявлення фактів порушень права на доступ до суспільно-важливої інформації, просимо повідомляти про такі випадки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за номером телефону «гарячої лінії»: 0-800-50-17-20, чи на електронну адресу: hotline@ombudsman.gov.ua