Результати дистанційного моніторингу реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами відділом культури, молоді та спорту Міжгірської райдержадміністрації Закарпатської області

27/07/2020 16:45

Працівниками Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у період з червня по липень 2020 року здійснено дистанційний моніторинг реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами та Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами відділом культури, молоді та спорту Міжгірської райдержадміністрації Закарпатської області.

Моніторингом встановлено, що відділ культури, молоді та спорту Міжгірської райдержадміністрації Закарпатської області сприяє збереженню існуючої мережі закладів культури.

Разом з тим, під час моніторингу виявлено порушення забезпечення права на культурні послуги:

1.    За оцінкою якісного стану базової мережі закладів культури встановлено, що не зважаючи на те, що порівняно з 2017 роком мережа музичних шкіл, бібліотек, будинків культури та клубів в сільській місцевості залишилася незмінною – 54, тимчасово призупинено діяльність 4 сільських клубів, 2 бібліотек.

2.    Для реалізації пріоритетних напрямів роботи відділу та забезпечення населення культурними послугами на рівні району не розроблено цільової комплексної програми розвитку культури, мистецтв, охорони культурної спадщини та не прийнято жодних адміністративних рішень (розпоряджень), що гарантують свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності в районі.

3.    Не забезпечено належне фінансування сфери культури району, не проведено реконструкція Міжгірського районного будинку культури, не здійснено капітальний та поточний ремонт закладів культури в сільській місцевості, а також відсутня комп’ютерна і розмножувальна техніка бібліотечних установ району.

5.    Не забезпечено співпрацю органів влади з творчими спілками, національно-культурними товариствами, аматорськими колективами та іншими громадськими організаціями, що обмежує розвиток художньої самодіяльності району та реалізацію прав громадян на свободу творчості, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів та креативних індустрій.

6.    Не повною мірою забезпечено доступ до об’єктів культури для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, відсутнє інформування населення про окремі послуги перекладу жестовою мовою, друку збільшеним шрифтом, шрифтом Брайля.

Звіт за результатами моніторингу та рекомендації щодо усунення виявлених порушень буде направлено до відділу культури, молоді та спорту Міжгірської райдержадміністрації Закарпатської області.